Novica

Javno pismo ministra Černača predsednikom uprav in direktorjem gospodarskih družb s področja energetike

Danes je minister za infrastrukturo in prostor Zvone Černač predsednike uprav in direktorje gospodarskih družb s področja energetike javno pozval k gospodarnemu ravnanju pri izplačevanju plač in regresa.


Spoštovani,

smo v recesiji, gospodarske razmere so zaostrene bolj, kot kdajkoli doslej. Vlada in mi vsi, ki delujemo v okviru državne uprave, smo pred težko in odgovorno nalogo. Naša naloga je, da profesionalno in po najboljših močeh opravimo naše delo ob zavedanju, da brez odrekanj ne bo šlo. Če želimo ponovno okrepiti gospodarsko rast in zagnati nov razvojni ciklus, bodo potrebne številne racionalizacije in omejitve porabe na vseh področjih.
 
Podjetja, ki jih vodite, opravljajo dejavnost, ki je gospodarska kriza ni prizadela v tako veliki meri, kot je prizadela mnoge druge dejavnosti. Nekatera podjetja v panogi opravljajo monopolno dejavnost, nekatera imajo zagotovljene prihodke iz omrežnine ali državnega proračuna, nekatera so pred velikimi investicijskimi izzivi za katere država zagotavlja sredstva preko odrekanja izplačila dobička oziroma z ustreznimi poroštvi. Pozivamo vas, da s sredstvi ravnate preudarno, gospodarno in da izpolnjujete priporočila Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami RS (Agencija), še posebej tisto o zmanjševanju stroškov na vseh segmentih.

V dejavnosti energetike povprečna bruto plača z dodatki v letu 2011 presega 2000 eurov. Regres za letni dopust je bil v preteklem letu izplačan v višini, ki presega 1600 eurov. Vsi ti zneski so bili izpogajani in določeni v kolektivnih pogodbah v popolnoma drugačnih okoliščinah. V normalnih gospodarskih razmerah, ko nismo poznali recesije.
 
Letos ste v dejavnosti pred izplačili regresa, saj podatki za leto 2011 kažejo, da je bil regres izplačan marca oz. aprila. Izhajajoč iz zaostrenih razmer, vas torej pozivam, da letos izplačilo regresa prilagodite zaostreni gospodarski situaciji. Nobene potrebe tudi ni, da bi se regres izplačeval v marcu ali aprilu.

Prepričani smo tudi, da je potrebno takoj prilagoditi kolektivne pogodbe v dejavnosti in vezati višino izplačila letne stimulacije, božičnine in ostalih sitmulativnih denarnih nagrad na vsakoletno izjemno uspešnost poslovanja podjetja. Za čas recesije pa regres za letni dopust ne bi smel presegati višine minimalne plače.

Pričakujem tudi, da težke razmere in moj predlog predstavite tudi vašim sindikalnim predstavnikom in se z njimi ustrezno dogovorite v dobro podjetja, dejavnosti in slovenskega gospodarstva.

S spoštovanjem,


© 2012 - 2023 Portal Energetika