Novica

Javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega sistema za obdobje 2015—2024

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Agencija za energijo začenja javno posvetovanje o 10-letnem razvojnem načrtu prenosnega plinovodnega sistema za obdobje 2015–2024.

Skladno z Energetskim zakonom mora neodvisni operater prenosnega sistema vsako leto po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi sprejeti in agenciji predložiti v potrditev 10-letni razvojni načrt omrežja. Pri pripravi razvojnega načrta mora operater prenosnega sistema (družba Plinovodi, d.o.o.) upoštevati obstoječo ter predvideno ponudbo in povpraševanje, razvojni načrt pa mora vsebovati tudi učinkovite ukrepe za zagotovitev ustreznosti sistema in zanesljivosti oskrbe.
 
Agencija je skladno z veljavno zakonodajo pripravila posvetovalni postopek z namenom, da se dejanskim in možnim uporabnikom sistema omogoči dajanje pripomb in predlogov k predloženemu razvojnemu načrtu.
 
Agencija bo po končanem posvetovalnem postopku objavila odgovore oziroma povzetke odgovorov na posvetovalni dokument. Po potrebi bo agencija pripravila tudi javno obravnavo prejetih odgovorov in pozvala operaterja prenosnega sistema k dopolnitvi oziroma spremembi razvojnega načrta ter nato k ustrezno dopolnjeni verziji razvojnega načrta izdala soglasje.
 
Rok za oddajo odgovorov na posvetovalni dokument je 15. julij 2014.
 
Posvetovalni dokument
 
10-letni razvojni načrt prenosnega plinovodnega sistema za obdobje 2015—2024

Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika