Novica

Jeseni na voljo nove investicijske spodbude za pospeševanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je Evropski komisiji priglasilo nov ukrep investicijske pomoči za spodbujanje proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov ter shranjevanje električne energije in toplote. Po prejemu današnje pozitivne odločbe je pomoč združljiva z notranjim trgom Evropske unije.

Pomoči se dodeljujejo kot državne pomoči v skladu s sprejetim začasnim okvirom, katerega namen je državam članicam omogočiti, da odpravijo pomanjkanje likvidnosti, s katerim se soočajo podjetja, ki jih je neposredno ali posredno prizadela resna motnja v gospodarstvu, povzročena z rusko vojaško agresijo proti Ukrajini.

Ministrstvo je dne 9. 6. 2023 prejelo pozitivno odločbo o združljivosti pomoči z notranjim trgom Evropske unije.

Po prejemu odločbe sledi posredovanje predloga uredbe v sprejem Vladi RS, ki bo predvidoma sprejeta do konca junija 2023. Uredba podrobneje ureja način, postopek in pogoje dodeljevanja pomoči, vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav, omejitve inštalirane moči za določene proizvodne naprave, vrste upravičencev do pomoči, intenzivnost in višino pomoči, poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa. Upravičenci do naložbene pomoči bodo pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki upravljajo pridobitno dejavnost ter samoupravne lokalne skupnosti.

Do pomoči bodo upravičene investicije v nove proizvodne naprave glede na inštalirano moč in za različne tehnologije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, shranjevanje električne energije in toplote ter proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije. Za podpore bo na voljo 150 milijonov EUR, javni poziv pa bo pripravljen predvidoma v mesecu septembru 2023, izvajal ga bo Center za podpore Borzen d o.o..

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo z naložbeno pomočjo pospešuje investicije v obnovljive vire energije ter v trajnostni energetski prehod. Kmalu bodo sledile tudi nove spodbude za obnovljive vire energije, energetsko učinkovitost ter zmanjševanje energetske revščine.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika