Novica

Jutri pocenitev reguliranih pogonskih goriv

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju določenih cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017), so bodo jutri znižale maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov, in sicer 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva, ki se ne prodajata na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah.

Poln 50-litrski rezervoar reguliranega dizelskega goriva cenejši za 0,45 EUR, bencinskega goriva pa za 0,15 EUR.

V obračunskem obdobju od 14. do 25. avgusta 2017, ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene bencinskega in dizelskega goriva znižale. Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala predvsem gibanja svetovnih cen naftnih derivatov, ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanje tečaja €/USD.

Vlada RS ni spremenila trošarin za goriva. Spremembe modelskih cen so se prenesle na maloprodajne cene reguliranih naftnih derivatov, ki od 29. avgusta 2017 znašajo:

  •  1,253 €/liter za motorni bencin NMB 95 (znižanje za 0,3 €cent/liter),
  •  1,171 €/liter za dizelsko gorivo (znižanje za 0,9 €cent/liter).

Na osnovi določil Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 33/2017) bodo nove cene reguliranih naftnih derivatov veljale od 29. avgusta do 11. septembra 2017.

Prodajne cene brez davkov in dajatev za 98 in več-oktanski motorni bencini (NMB 100) in ekstra lahko kurilno olje za ogrevanje (ELKO) se na vseh prodajnih mestih v Sloveniji od 12. aprila 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Neto cene neosvinčenega motornega bencina 95-oktanskega (NMB 95) in dizelskega goriva, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest v Sloveniji, se od 9. novembra 2016 določajo prosto na trgu s strani trgovcev z naftnimi derivati. Skladno s veljavno uredbo je od julija 2017 dalje v izračunu modelske cene reguliranih naftnih derivatov (cena brez davkov in dajatev) upoštevan tudi dodatek za biokomponento, ki se primešava mineralnim gorivom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika