Novica

Kandidati za predsednika in člane sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je na današnji 36. dopisni seji seznanila z listo kandidatov ministra za infrastrukturo za predsednika in člane sveta Agencije za energijo.

Agencija za energijo je državni energetski regulator, čigar poslanstvo je zagotavljanje preglednosti, nepristranskosti in enakopravnega položaja vseh udeležencev energetskih trgov.

Ministrstvo za infrastrukturo je z javnim pozivom izbiralo kandidate za imenovanje predsednika in dveh članov sveta Agencije za energijo. Svet agencije sestavlja predsednik in pet članov. Trije kandidati (predsednik in dva člana) se imenujejo za obdobje seštih let.

Vlada Republike Slovenije je v okviru izbirnega postopka oblikovala predlog liste primernih kandidatov, to so dr. Franc Žlahtič, dr. Romana Jordan, dr. Igor Tičar, dr. Borut Bratina, Aleš Ferlež, Janez Zakonjšek in dr. Jože Pihler. O kandidatih bo odločal Državni zbor Republike Slovenije po prejemu predloga Vlade Republike Slovenije.

Vlada Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da z dnem 12. 6. 2020 za šestletni mandat Sveta Agencije za energijo imenuje naslednje kandidate:

  • dr. Romano Jordan (za predsednico),
  • dr. Boruta Bratino (za člana),
  • Aleša Ferleža (za člana).

Kandidate bo o izboru pisno obvestil Državni zbor Republike Slovenije v zakonitem roku.

Vir: MZI

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika