Novica

Končana seja Meddržavne komisije vlad Republike Hrvaške in Republike Slovenije o ureditvi pravnih odnosov, povezanih z NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V prostorih NEK je danes potekala 10. seja Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki jo je sklicala hrvaška stran.

S hrvaške strani so bili na seji prisotni:

 • minister za gospodarstvo in predsednik delegacije Ivan Vrdoljak,
 • člani delegacije Alen Leverić, Kristina Čelić in Andreja Metelko Zgombić,
 • predsednik uprave HEP Perica Jukić,
 • v. d. direktorja Sklada za financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov in iztrošenega nuklearnega goriva Nuklearne elektrarne Krško Tvrtko Brajković,
 • ravnatelj Državnega zavoda za radiološko in nuklearno varnost Republike Hrvaške Saša Medaković in
 • član uprave NEK Hrvoje Perharić.

S slovenske strani so se seje udeležili:

 • minister za infrastrukturo in predsednik delegacije Peter Gašperšič,
 • člani delegacije Danijel Levičar, Miran Stanko in Urška Dolinšek
 • direktor Gen energije d.o.o. Martin Novšak,
 • direktor ARAO Tomaž Žagar,
 • direktorica Sklada NEK Darija Štraus Trunk in
 • predsednik Uprave NEK Stanislav Rožman.

Na seji je bilo sprejeto poročilo članov Uprave NEK in sklenjeno, da so operativne določbe meddržavne pogodbe v obdobju od zadnje seje komisije izvedene odgovorno in uspešno ter da so doseženi zelo dobri obratovalni, varnostni, ekonomski in investicijski rezultati. Skladno s pogodbo in glede na to, da je Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost odobrila spremembe Zaključnega varnostnega poročila in Tehničnih specifikacij v zvezi s podaljšanjem obratovalne dobe NEK s 40 na 60 let, je meddržavna komisija podprla odločitev družbenikov NEK za podaljšanje obratovalne dobe NEK do leta 2043. Komisija je skladno z mednarodnimi obveznostmi in priporočili ter s ciljem trajnega zagotavljanja jedrske varnosti prav tako soglašala z izgradnjo suhega skladišča iztrošenega jedrskega goriva na lokaciji NEK – do konca obratovalne dobe –, ki ga bosta financirala družbenika NEK ter bo vključeno v stroške poslovanja elektrarne.

Zaradi novih okoliščin, povezanih s podaljšanjem obratovanja NEK, je meddržavna komisija zadolžila strokovne organizacije, da v roku treh mesecev pripravijo predlog projektne naloge za izdelavo revizije Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in iztrošenega jedrskega goriva ter revizije Programa razgradnje NEK. Do izdelave teh programov in njunega sprejetja s strani Vlade Republike Slovenije in hrvaškega sabora vplačila v hrvaški in slovenski sklad za razgradnjo ostajajo na dosedanji ravni.

Meddržavna komisija se je seznanila še s poročili o stanju zbranih sredstev v obeh skladih za financiranje razgradnje NEK. Naslednjo sejo komisije pa bo sklicala slovenska stran.


Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika