Novica

Končana seja Meddržavne komisije vlad Republike Hrvaške in Republike Slovenije o ureditvi pravnih odnosov, povezanih z NEK

⇒ Energetika ⇒ Splošno

V prostorih NEK je 21. 11. 2017 potekala 11. seja Meddržavne komisije za spremljanje izvajanja Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, ki jo je sklicala slovenska stran. Srečanja sta se udeležila slovenski minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in hrvaški minister za zaščito okolja in energetike, dr. Tomislavom Ćorićem.

»Na zasedanju meddržavne komisije je bil dosežen pomemben napredek h krepitvi sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. Pogovori so bili konstruktivni in prijateljski, predvsem o vprašanjih, ki so pomembno povezana z nadaljnjim delovanjem NEK, ravnanjem z odpadki in v zvezi s skladoma za razgradnjo NEK. Sicer smo želeli, da bi se meddržavna komisija sestala že prej, tako kot je bilo dogovorjeno leta 2015, a smo šele s sedanjo hrvaško vlado uspeli pripraviti srečanje. Naš skupni cilj je varno dolgoročno obratovanje NEK. Naša skupna ugotovitev pa je, da je operativno izvajanje določb meddržavne pogodbe o NEK potekalo odgovorno in uspešno ter da so bili doseženi zelo dobri obratovalni, varnostni in ekonomski rezultati. Vsekakor je to posledica tudi dobrega sodelovanja na ravni družbenikov ter odgovornega ravnanja in vodenja uprave NEK,« je po zasedanju dejal minister dr. Peter Gašperšič.

Meddržavna komisija je obravnavala vprašanja, povezana z izvajanjem pogodbe in delovanjem NEK, ter ustanovila koordinacijski odbor za spremljanje izvajanja tretje revizije Programa razgradnje NEK ter Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. Seznanila se je tudi s stanjem v obeh Skladih za financiranje razgradnje NEK in z aktivnostmi obeh držav glede ravnanja z radioaktivnimi odpadki iz NEK.

Meddržavna komisija je podprla napore obeh držav pogodbenic, da si v skladu z zavezami meddržavne pogodbe, ki določa, da je odlaganje radioaktivnih odpadkov skupna obveznost, in v skladu z drugimi mednarodnimi obveznostmi, v dobri veri prizadevata za izvedbo vseh aktivnosti za pravočasno izgradnjo zmogljivosti za odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO). V ta namen je meddržavna komisija oblikovala koordinacijski odbor, sestavljen iz slovenskih in hrvaških strokovnjakov, ter ga zadolžila, da na strokovni ravni preuči in pripravi možne skupne rešitve za odlaganje NSRAO najkasneje do maja 2018.

Naslednje zasedanje meddržavne komisije bo sklicala hrvaška stran najkasneje do konca leta 2018. So se pa predstavniki obeh strani strinjali, da se lahko zasedanje meddržavne komisije skliče že pred tem datumom na pobudo katerekoli strani.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika