Novica

Koncesijska pogodba s Šumet Medardom

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine s Šumet Medardom, Logarska dolina. Za podpis koncesijske pogodbe je Vlada pooblastila ministrico za gospodarstvo, mag. Darjo Radić.

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Lendava v Občini Lendava, Premagovce v Občini Krško, Rače 2 v Občini Rače - Fram, Doline – širitev v Občini Sežana, Hren – širitev v Občini Vitanje, Skrbinjek v Občini Poljčane, Šumet v Občini Solčava in Zadobrova – širitev v Mestni občini Celje.


V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in Uredbe je ministrstvo izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru Šumet v Občini Solčava je bil za izkoriščanje naravnega kamna -okrasni arhitektonski, v količini 1000 m3, s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbran Šumet Medard, Logarska dolina. 

 

Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine se podeli za 20 let.

 
Stranka je v mescu juniju 2010 posredovala ministrstvu zahtevano projektno dokumentacijo in tako izpolnila pogoj za podpis koncesijske pogodbe za navedeni pridobivalni prostor.


© 2012 - 2024 Portal Energetika