Novica

Konferenca o razvoju energetske infrastrukture

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič je včeraj z uvodnim nagovorom pozdravil udeležence mednarodne konference REMOO - Regional Energy Mix and Outlook Options 2014.

Minister je v svojem nagovoru poudaril pomen energetske infrastrukture, ki je glede na lego Slovenije v evropskem in širšem prostoru ključnega pomena za nadaljnji razvoj energetskega trga. "Slovenija leži na presečišču prenosnih zmogljivosti elektroenergetskega in plinovodnega omrežja. S hitrim razvojem energetskih trgov EU in zahodnega Balkana naraščajo tudi potrebe po večjih zmogljivostih za prenos električne energije in zemeljskega plina," je izpostavil minister in dodal, da je že pripravljenih nekaj energetskih infrastrukturnih projektov, katerih namen je nadaljnje povezovanje notranjega energetskega trga v regiji in jih je EU zato že prepoznala.

Potrditev ustreznosti projektov pa terja odgovornost tudi za njihovo učinkovito izvedbo, zato moramo okrepiti zmogljivosti na področju proizvodne, prenosne in distribucijske energetske infrastrukture. "Vse bolj se zavedamo neločljive povezanosti energetske infrastrukture v celotni verigi od proizvodnje do porabe energije, tako na področju oskrbe z električno energijo, zemeljskim plinom kot tudi drugimi gorivi, če želimo porabnike zanesljivo oskrbovati z energijo," je poudaril minister, ki je nagovor zaključil z mislijo, da potrebujemo pametno izbiro virov za proizvodnjo električne energije, ki bodo zadovoljili tako ekonomske kot okoljske kriterije trajnostnega razvoja.

Na že 4. mednarodni konferenci, ki povezuje energetske deležnike iz širšega evropskega prostora in regije, organizira pa jo organizacija RENECON International, so se letos zbrali predavatelji in udeleženci iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Velike Britanije, Srbije, Hrvaške, Bolgarije, Rusije in Hrvaške. Predavatelji in udeleženci - energetski strokovnjaki, odločevalci in oblikovalci politik, ekonomisti, pravniki in drugi, bodo na dvodnevni konferenci razpravljali  o pomenu razvoja energetske infrastrukture v regiji za zagotavljanje zanesljive oskrbe z energijo, cenovni politiki in trgovanju z energijo, pomenu razvoja skupnih zakonodajnih okvirjev in znanstveno-izobraževalne platforme. Poudarek drugega konferenčnega dne bo posvečen načrtom in izzivom na področju krepitve proizvodnih zmogljivosti s poudarkom na vlogi jedrske energije kot nizkoogljičnega trajnostnega vira za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo po konkurenčnih cenah.

Več informacij o konferenci in program

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika