Novica

Kurilno olje dražje

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Na osnovi modelskega izračuna, predpisanega v Uredbi o oblikovanju cen naftnih derivatov (Ur. l. RS, št. 76/10), se 25. januarja 2011 spremenijo modelske cene naftnih derivatov, ki se vse precej zvišajo.

 

Na takšne spremembe modelskih cen so vplivala gibanja svetovnih cen naftnih derivatov na kotaciji "CIF Med high", ki so osnova za izračun modelskih cen po predpisani metodologiji, ter gibanja tečaja USD/€.

V obračunskem obdobju (od 10. do 21. januarja 2011), ki je osnova za izračun novih modelskih cen po 14-dnevnem modelu, so se borzne cene vseh naftnih derivatov precej zvišale. V tem času se je zvišala tudi cena surove nafte, ki je dosegla skoraj 100 USD/sodček. Zvišanje borznih cen naftnihi derivatov je nekoliko omilila okrepitev tečaja € v odnosu do USD, saj se celotno zvišanje borznih cen zaradi znižanja tečaja USD ni v celoti preneslo v cene, ki so nominirane v €.  Rezultat takšnih gibanj so občutno višje modelske in prodajne cene pred dajatvami za vse naftne derivate.


Vlada RS je na korespondenčni seji 24. januarja 2011 sprejela sklep o znižanju trošarin na motorne bencine ter na dizelsko gorivo, in sicer v takšnem obsegu, da maloprodajne cene z dajatvami za navedene naftne derivate ostanejo nespremenjene. Na navedeni seji pa Vlada RS ni spremenila trošarin za kurilno olje ekstra lahko KOEL. Na osnovi modelskih izračunov in sprejetega sklepa Vlade RS se končne maloprodajne cene z dajatvami za motorne bencine in dizelsko gorivo ne spremenijo, maloprodajna cena z dajatvami za kurilno olje ekstra lahko KOEL pa se zviša za 2,9 centa/liter.


Nove cene naftnih derivatov veljajo od 25. januarja do 7. februarja 2011.

 


© 2012 - 2021 Portal Energetika