Novica

Letno poročilo skupine GEN in Razvojni načrt družbe GEN energija, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Nadzorni svet družbe Gen energija je potrdil Letno poročilo skupine GEN in dal pozitivno mnenje na Razvojni načrt družbe GEN energija, d.o.o..

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 60.000 EUR.

Nadzorni svet družbe GEN energija se je 15. maja 2014, na svoji 11. redni seji seznanil z Letnim poročilom skupine GEN, računovodskimi izkazi in mnenjem revizijske družbe za družbo in skupino GEN. Nadzorni svet k Letnemu poročilu skupine GEN ni imel pripomb in ga je potrdil.
 
Prav tako se je na včerajšnji seji Nadzorni svet seznanil z Razvojnim načrtom družbe GEN energija za obdobje od leta 2015 do 2019 s pogledom do 2024 ter nanj podal pozitivno mnenje.

 

Vir: GEN energija


© 2012 - 2024 Portal Energetika