Novica

Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo uradno statistiko strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na nacionalnem nivoju Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se v obdobju enega leta povišala za 1,4 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je bila višja za 10 %.

Tržna postavka cene za električno energijo je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 6 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 10 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce v Sloveniji za 3. trimesečje (julij - september) leta 2019.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2019 znašala 167,4 EUR/MWh in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2019 v primerjavi s 3. trimesečjem 2018) se maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 1,4%.

Postavka dobava energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 58,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 6 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 56,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala za 3 %. Zaračunane dajatve za namene energetike za povprečnega gospodinjskega odjemalca so v 3. trimesečju 2019 znašale 19,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 2 %. Trošarina je znašala 3,05 EUR/MWh in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 3. trimesečju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 34,8 %, delež omrežnine 33,5 %, delež dajatev v energetiki 11,9 %, delež trošarine 1,8 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za gospodinjske odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. trimesečju 2019 znašala 101,4 EUR/MWh in je bila za 1 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 10 %.

Postavka dobava energije je v 3. trimesečju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 53,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 12 %. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 18,0 EUR/MWh (brez DDV), se je v opazovanem obdobju enega leta povišala za 9 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2019 znašale 9,6 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 3 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 3. trimesečju 2019 zaračunana trošarina v višini 2,6 EUR/MWh.

V 3. trimesečju 2019 je delež postavke za dobavo energije znašal 63,8 %, delež omrežnine 21,6 %, delež dajatev v energetiki 11,5 %, delež trošarine pa 3,1 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejše informacije strukture cene električne energije za negospodinjskega odjemalce na kvartalnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika