Novica

Maloprodajne cene električne energije v 3. trimesečju 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo statistiko strukture reprezentativnih cen električne energije za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 173 EUR/MWh in se je v obdobju treh mesecev povišala za 5 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 117 EUR/MWh, kar je 8 % več kot v prejšnjem trimesečju.

Tržna postavka cene za elektriko je bila v obdobju enega leta v povprečju za gospodinjstva višja za 2 %, za negospodinjske porabnike pa višja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen električne energije za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za tretje trimesečje (julij - september) leta 2021.

Gospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2021 znašala 173,2 EUR/MWh in je bila za 5 % višja od maloprodajne cene v prejšnjem 2. trimesečju 2021. Maloprodajna cena se je v 3. trimesečju 2021 vrnila na raven cene izpred enega leta.

Postavka cena električne energije, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 66,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je 2 % več kot pred letom dni. Glede na prejšnje trimesečje so se cene v 3. trimesečju 2021 dvignile v povprečju za 3 %. Omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je regulativno določena za celotno področje države, je znašala 52,4 EUR/MWh (brez DDV) in je bila v opazovanem obdobju enega leta nižja za 3 %. Zaračunane dajatve za namene energetike (prispevek za podpore proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE, prispevek za energetsko učinkovitost, prispevek za delovanje operaterja trga z električno energijo) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2021 znašale 20,1 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta povišale za 2 %. Trošarina je v 3. trimesečju znašala 3,05 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta ni spreminjala.

V 3. trimesečju 2021 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke energija v strukturi maloprodajne cene znašal 38,4 %, delež omrežnine 30,2 %, delež dajatev v energetiki 11,6 %, delež trošarine 1,8 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

 
Negospodinjski odjem
Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je 3. trimesečju 2021 znašala 116,6 EUR/MWh in je bila za 8 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2021. V obdobju enega leta se maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 7 %.

Cena električne energije, ki se prosto oblikuje na trgu, je v 3. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 63,1 EUR/MWh (brez DDV), kar je 9 % več kot pred letom dni. Glede na prejšnje trimesečje so se cene v 3. trimesečju 2021 dvignile v povprečju za 12 %, največ na segmentu večjih porabnikov (porabniške skupine IE in IF), kjer so bile pogodbene cene višje za četrtino. Regulirana omrežnina za uporabo elektroenergetskega sistema, ki je znašala 18,9 EUR/MWh (brez DDV), se je v obdobju enega leta povišala za 3 %. Dajatve za namene energetike so za povprečnega negospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2021 znašale 10,8 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta v povprečju povišale za 4 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu je bila v 3. trimesečju 2021 zaračunana trošarina v višini 2,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je 6 % več kot leto pred tem.

V 3. trimesečju 2021 je za povprečnega negospodinjskega odjemalca delež postavke za dobavo energije znašal 66,0 %, delež omrežnine 19,8 %, delež dajatev v energetiki 11,3 %, delež trošarine pa 2,9 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture maloprodajne cene električne energije za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so dostopne v statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika