Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 1. trimesečju 2024

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je nacionalna statistika referenčnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2024. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 98 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta povišala za 1%, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 66 EUR/MWh, kar je 28% manj kot leto prej.

Cena dobave zemeljskega plina je bila na segmentu gospodinjskega odjema 11% nižja kot pred letom dni, za negospodinjske porabnike pa 40% nižja.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture referenčnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2024.
 

Gospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2024 znašala 97,7 EUR/MWh in je bila za 11% nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2023. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2024 glede na 1. trimesečje 2023) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 1%.

Za premostitev energetske draginje je Vlada RS z Uredbo o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za kurilno sezono od 1. januarja 2024 do 30. aprila 2024 omejila najvišje dovoljene cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za gospodinjske odjemalce.V prvem trimesečju 2024 je tako postavka cene dobave zemeljskega plina znašala 61,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je pomenilo 11% znižanje glede na četrtletje pred tem in 17% manj kot v enakem obdobju lani.

Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,9 EUR/MWh (brez DDV) in je bila za 8% višja kot pred letom dni. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 1. trimesečju 2024 skupaj znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in so se v obdobju enega leta zaradi izteka ukrepa oprostitve okoljske dajatve CO2 povišale za 176%. Trošarina je znašala 0,9 EUR/MWh (brez DDV), kar je enako kot leto dni nazaj.

V 1. trimesečju 2024 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 62,8%, delež omrežnine 13,2%, delež dajatev 5,1%, delež trošarine 0,9% in davek na dodano vrednost 18,0% končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna referenčna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2024 znašala 66,3 EUR/MWh in je bila za 16% nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2023. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 28%.

Postavka cena dobave zemeljskega plina, kot kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2024 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 46,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je glede na četrtletje pred tem znižala za 17%, v obdobju enega leta pa znižala za 40%. Omrežnina je znašala 4,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 6%. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 1. trimesečju 2024 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 3,0 EUR/MWh (brez DDV), kar je zaradi izteka ukrepa oprostitve okoljske dajatve CO2 pomenilo 97% več kot v enakem obdobju leta 2023. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,4 EUR/MWh (brez DDV), kar je bilo 6% manj kot pred letom dni.

V 1. trimesečju 2024 je delež postavke dobave zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 84,9%, delež omrežnine 8,8%, delež dajatev 5,5% in delež trošarine 0,8% cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika