Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 3. trimesečju 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za tretje trimesečje (julij - september) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 8 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 4 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu povišala za 5 %, za negospodinjske porabnike pa znižala za 5 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 3. trimesečje (julij - september) leta 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2019 znašala 57,4 EUR/MWh in je bila za 2 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2019 v primerjavi s 3. trimesečjem 2018) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 8 %.

Postavka cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 5 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 13,9 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala v povprečju za 22 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2019 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju ni spreminjala.

V 3. trimesečju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene znašal 46,2 %, delež omrežnine 24,2 %, delež dajatev v energetiki 8,5 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2019 znašala 34,2 EUR/MWh in je bila za 4 % nižja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 4 %.

Cena energenta zemeljskega plina je v 3. trimesečju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 20,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 5 %. Omrežnina je znašala 4,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 10 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 3. trimesečju zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je 7 % več v enakem obdobju preteklega leta. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 11 % več kot v enakem obdobju leta 2018.

V 3. trimesečju 2019 je delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 72,5 %, delež omrežnine 16,0 %, delež dajatev v energetiki 9,1 % in delež trošarine 2,4 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika