Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v 3. trimesečju 2020

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za tretje trimesečje (julij - september) leta 2020. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta znižala za 2 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znižala za 8 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu znižala za 3 %, za negospodinjske porabnike pa za 11 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 3. trimesečje (julij - september) leta 2020.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2020 znašala 56,4 EUR/MWh in je bila za 4 % nižja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2020. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2020 glede na 3. trimesečje 2019) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 2 %.

Postavka cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2020 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 25,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 3 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 13,9 EUR/MWh (brez DDV) in je bila na enaki ravni kot  pred enim letom. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 3. trimesečju 2020 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju prav tako ni spreminjala.

V 3. trimesečju 2020 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene znašal 45,6 %, delež omrežnine 24,6 %, delež dajatev v energetiki 8,7 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2020 znašala 31,6 EUR/MWh in je bila za 2 % nižja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 8 %.

Cena energenta zemeljskega plina je v 3. trimesečju 2020 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 18,1 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 11 %. Omrežnina je znašala 4,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta ni spremenila. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 3. trimesečju 2020 zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 4 % več kot v enakem obdobju preteklega leta. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,6 EUR/MWh (brez DDV), kar je 5 % manj kot v enakem obdobju leta 2019.

V 3. trimesečju 2020 je delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 69,9 %, delež omrežnine 17,3 %, delež dajatev v energetiki 10,3 % in delež trošarine 2,5 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika