Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v drugem trimesečju 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za drugo trimesečje (april - junij) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 3 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 4 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu povišala za 7 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 3 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 2. trimesečje (april - junij) leta 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2019 znašala 56,0 EUR/MWh in je bila za 2 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2019. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2019 v primerjavi s 2. trimesečjem 2018) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 3 %

Postavka cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,6 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 7 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 4 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 2. trimesečju 2019 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju ni spreminjala.

V 2. trimesečju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene znašal 47,4 %, delež omrežnine 22,7 %, delež dajatev v energetiki 8,8 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2019 znašala 35,5 EUR/MWh in je bila za 13 % nižja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2019. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 4 %.

Cena energenta zemeljskega plina je v 2. trimesečju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 21,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 3 %. Omrežnina je znašala 4,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta znižala v povprečju za 4 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. trimesečju zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 13 % več v enakem obdobju preteklega leta. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je 24 % več kot v enakem obdobju leta 2018.

V 2. trimesečju 2019 je delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 73,5 %, delež omrežnine 14,7 %, delež dajatev v energetiki 9,2 % in delež trošarine 2,6 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika