Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v drugem trimesečju 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 2. trimesečje (april - junij) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 55 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 6 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa 35 EUR/MWh, kar je 4 % več kot leto prej.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 2 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju višja za 9 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za drugo trimesečje (april - junij) leta 2021.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2021 znašala 54,9 EUR/MWh in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2021. V obdobju enega leta (2. trimesečje 2021 glede na 2. trimesečje 2020) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 6 %.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 2. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 25,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 2 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 17 %. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 2. trimesečju 2021 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju prav tako ni povišala.

V 2. trimesečju 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 46,5 %, delež omrežnine 23,4 %, delež dajatev 8,9 %, delež trošarine 3,2 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 2. trimesečju 2021 znašala 35,2 EUR/MWh in je bila za 4 % višja od maloprodajne cene v 1. trimesečju 2021. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 9 %.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 2. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 20,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 9 %. Omrežnina je znašala 4,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 8 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 2. trimesečju 2021 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 2,9 EUR/MWh (brez DDV), kar je 13 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,8 EUR/MWh (brez DDV), kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2020.

V 2. trimesečju 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 70,3 %, delež omrežnine 16,8 %, delež dajatev 10,2 % in delež trošarine 2,7 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika