Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v prvem trimesečju 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Na nacionalnem nivoju Slovenije je znana struktura maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2019. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca se je v obdobju enega leta povišala za 6 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa povišala za 15 %.

Cena energenta zemeljskega plina se je za povprečnega gospodinjskega odjemalca v enem letu povišala za 8 %, za negospodinjske porabnike pa za 18 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni statistični podatki strukture cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu v Sloveniji za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2019.

Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2019 znašala 57,4 EUR/MWh, kar je enako kot v 4. trimesečju 2018. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2019 v primerjavi s 1. trimesečjem 2018) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 6 %

Postavka cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2019 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 8 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 13,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala v povprečju za 4 %. Zaračunane energetske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so za povprečnega gospodinjskega odjemalca v 1. trimesečju 2019 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju ni spreminjala.

V 1. trimesečju 2019 je za povprečnega gospodinjskega odjemalca delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene znašal 46,5 %, delež omrežnine 23,9 %, delež dajatev v energetiki 8,5 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2019 znašala 40,9 EUR/MWh in je bila za 3 % višja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2018. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 15 %.

Cena energenta zemeljskega plina je v 1. trimesečju 2019 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 24,3 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta povišala v povprečju za 18 %. Omrežnina je znašala 5,5 EUR/MWh (brez DDV) in se je v opazovanem obdobju enega leta povišala v povprečju za 8 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 1. trimesečju zaračunane energetske dajatve v skupni višini 2,9 EUR/MWh (brez DDV), kar je 7 % več v enakem obdobju preteklega leta. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 1,0 EUR/MWh (brez DDV), kar je 19 % več kot v enakem obdobju leta 2018.

V 1. trimesečju 2019 je delež postavke cene energenta zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 72,4 %, delež omrežnine 16,3 %, delež dajatev v energetiki 8,5 % in delež trošarine 2,8 % cene brez vključenega DDV.

Podrobnejši podatki strukture cene zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so na voljo v spodnji statistični časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika