Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v prvem trimesečju 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 1. trimesečje (januar - marec) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 53 EUR/MWh in se v obdobju enega leta znižala za 9 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa je znašala 34 EUR/MWh, kar je 3 % manj kot leto prej.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju znižala za 3 %, za negospodinjske porabnike pa je bila v povprečju nižja za 6 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za prvo trimesečje (januar - marec) leta 2021.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2021 znašala 53,4 EUR/MWh in je bila za 1 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2020. V obdobju enega leta (1. trimesečje 2021 glede na 1. trimesečje 2020) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika znižala za 9 %.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 1. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 24,4 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega znižala za 3 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 12,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala v povprečju za 21 %. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 1. trimesečju 2021 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju prav tako ni povišala.

V 1. trimesečju 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 45,7 %, delež omrežnine 23,8 %, delež dajatev 9,2 %, delež trošarine 3,3 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 1. trimesečju 2021 znašala 33,9 EUR/MWh in je bila za 2 % nižja od maloprodajne cene v 4. trimesečju 2020. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika znižala za 3 %.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 1. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 18,8 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta znižala za 6 %. Omrežnina je znašala 5,0 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju znižala za 1 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 1. trimesečju 2021 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 3,0 EUR/MWh (brez DDV), kar je 12 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,9 EUR/MWh (brez DDV), kar je 15 % več kot v enakem obdobju leta 2020.

V 1. trimesečju 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 67,8 %, delež omrežnine 18,0 %, delež dajatev 10,9 % in delež trošarine 3,3 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika