Novica

Maloprodajne cene zemeljskega plina v tretjem trimesečju 2021

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Objavljena je statistika reprezentativnih cen zemeljskega plina za gospodinjske in negospodinjske odjemalce na maloprodajnem trgu Slovenije za 3. trimesečje (julij - september) leta 2021. Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca je znašala 57 EUR/MWh in se je v obdobju enega leta dvignila za 1 %, za povprečnega negospodinjskega odjemalca pa znašala 41 EUR/MWh, kar je 29 % več kot leto prej.

Tržna postavka cena zemeljskega plina se je na segmentu gospodinjskega odjema v enem letu v povprečju zvišala za 2 %, za negospodinjske porabnike pa je bila višja za 39 %.

Na nacionalnem nivoju so objavljeni uradni podatki strukture reprezentativnih cen zemeljskega plina za statistične skupine gospodinjskih in negospodinjskih odjemalcev na maloprodajnem trgu v Sloveniji za tretje trimesečje (julij - september) leta 2021.


Gospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2021 znašala 57,1 EUR/MWh in je bila za 4 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2021. V obdobju enega leta (3. trimesečje 2021 glede na 3. trimesečje 2020) se je maloprodajna cena za povprečnega gospodinjskega porabnika povišala za 1 %.

Postavka cena zemeljskega plina, ki se določa prosto na trgu, je v 3. trimesečju 2021 za povprečnega gospodinjskega odjemalca znašala 26,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 2 %. Omrežnina (za distribucijo in meritve) je znašala 13,9 EUR/MWh (brez DDV) in je ostala na ravni izpred leta dni. Zaračunane energetske in okoljske dajatve (prispevek OVE, prispevek URE, okoljska dajatev CO2) so v 3. trimesečju 2021 znašale 4,9 EUR/MWh (brez DDV) in se v obdobju enega leta niso spremenile. Trošarina je znašala 1,8 EUR/MWh (brez DDV) in se v enoletnem obdobju prav tako ni povišala.

V 3. trimesečju 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina v strukturi maloprodajne cene povprečnega gospodinjskega odjemalca znašal 45,9 %, delež omrežnine 24,4 %, delež dajatev 8,6 %, delež trošarine 3,1 % in davek na dodano vrednost 18,0 % končne maloprodajne cene.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:


Negospodinjski odjem

Maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega odjemalca na nacionalnem nivoju je v 3. trimesečju 2021 znašala 40,8 EUR/MWh in je bila za 16 % višja od maloprodajne cene v 2. trimesečju 2021. V obdobju enega leta se je maloprodajna cena za povprečnega negospodinjskega porabnika povišala za 29 %.

Cena zemeljskega plina, kot tržna kategorija v pristojnosti določanja dobaviteljev, je v 3. trimesečju 2021 za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašala 25,2 EUR/MWh (brez DDV) in se je v obdobju enega leta zvišala za 39 %. Omrežnina je znašala 4,7 EUR/MWh (brez DDV) in se je v enoletnem obdobju zvišala za 5 %. Povprečnemu negospodinjskemu odjemalcu so bile v 3. trimesečju 2021 zaračunane energetske in okoljske dajatve v skupni višini 2,9 EUR/MWh (brez DDV), kar je 7 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Zaračunana trošarina je povprečnega negospodinjskega odjemalca obremenila v višini 0,7 EUR/MWh (brez DDV), kar je 5 % več kot v enakem obdobju leta 2020.

V 3. trimesečju 2021 je delež tržne postavke zemeljskega plina za povprečnega negospodinjskega odjemalca znašal 75,4 %, delež omrežnine 14,0 %, delež dajatev 8,6 % in delež trošarine 2,0 % cene brez vključenega davka na dodano vrednost.

Podrobnejše informacije strukture referenčnih maloprodajnih cen zemeljskega plina za negospodinjske odjemalce na četrtletnem nivoju so za vse statistične skupine odjema dostopne v časovni vrsti:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika