Novica

Mednarodna konferenca Razmislek o energetiki – Upravljanje podnebno-energetske politike

Udeležence četrte mednarodne konference EPC IV na temo "Razmislek o energetiki – Upravljanje podnebno energetske politike", je nagovoril minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič. Številni ugledni energetski strokovnjakov iz tujine in domovine so iskali odgovor na aktualno vprašanje, kako povezati in uporabiti domače znanje za dosego zastavljenih podnebno-energetskih ciljev.

Odprt in poglobljen dialog med oblikovalci energetskih politik doma je ključen za poenotenje navzven ter za enakopravno vključitev v evropsko energetsko politiko.

V organizaciji Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega energetskega sveta in Energetske zbornice Slovenije je ob podpori Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije ter Gospodarske zbornice Slovenije v Ljubljani potekala že četrta mednarodna energetska konferenca EPC IV - Razmislek o energetiki, ki je bila  namenjena vodenju okoljske in energetske politike v luči sklepov nedavne pariške podnebne konference.

 

Plenarno zasedanje so odprli Violeta Bulc (Evropska komisija), Peter Gašperšič (Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije), Franc Žlahtič (Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta), Marjan Eberlinc (Energetska zbornica Slovenije) in Martin Novšak (Gospodarska zbornica Slovenije).

 

Minister Gašperšič je v uvodnem nagovoru povedal, da smo v obdobju, ko na globalni ravni energetski koncept resnično potrebuje premislek. Cene energentov so nizke, kar postavlja energetiko v težak položaj. Vlade pa se soočajo z dejstvom, da svoje energetske koncepte uskladijo z uresničevanjem in doseganjem podnebnih ciljev ter zagotovijo učinkovito, okoljsko sprejemljivo, varno, zanesljivo in konkurenčno oskrbo z energijo.

Minister Gašperšič je v nadaljevanju dejal, da nas čaka sprememba razmišljanja, pred nami pa je prehod v nizkoogljično družbo, ki se nanaša na zmanjševanje emisij toplogrednih plinov. »Slovenija pripravlja svoj energetski koncept in ob tem že upošteva mnenja in argumente javnosti. S tem dokumentom bomo na podlagi projekcij gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih mednarodnih obvez določili cilje zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za prihodnjih 20 let in okvirno, 40 let« in še poudaril, da je »na EU ravni potrebno zagotoviti zanesljiv in transparenten sistem upravljanja energetske unije. S tem naj bi zagotovili, da bo EU dosegla cilje energetske politike in hkrati omogočili fleksibilnost za države članic. Zdaj je naloga Evropske komisije, da skupaj z državami članicami pripravi osnutek standardiziranih predlog za nacionalne načrte, metodologijo glede ključnih kazalnikov uspešnosti ter pripravi scenarije in projekcije na EU ravni.«

Minister je še poudaril, da »samo konstruktivno sodelovanje na državni in na EU ravni vodi k še boljšim rezultatom in zato bomo tudi v prihodnje nadaljevali po tej poti. Želimo si, da bi bil Energetski koncept Slovenije sprejet z največjim možnim konsenzom. Tako bomo na koncu vsi bolj zadovoljni, končni rezultat pa bo rezultat nas vseh.«


Popoldne je potekala strokovna razprava na temo oblikovanja novega trga v kontekstu energetskega preoblikovanja. Preobrazbi energetskih trgov se morajo prilagoditi tudi podjetja, predvsem pri ponujanju novih storitev, ki so povezane z energetskimi procesi in porabniki. Prihodnost energetike je vse pogosteje povezana z digitalizacijo in tista energetska podjetja, ki so v ta proces že vstopila, so pridobila konkurenčno prednost pred ostalimi.

Konferanca se je zaključila s strokovno razpravo na temo doseganja podnebno-energetskih ciljev preko dobrih praks sodelovanja pri mednarodnih projektih. V tem kontekstu je Evropska komisija predstavila možnosti združevanja financiranja iz Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI) in Evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI), bodisi na ravni projektov, bodisi prek finančnega instrumenta, kot je naložbena platforma.

 
Vir: MZI, EPC


© 2012 - 2024 Portal Energetika