Novica

Mednarodna misija IRRS-FU na URSJV

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Tri leta potem, ko je mednarodna misija IRRS temeljito pregledala, kako skladni smo v Sloveniji z mednarodnimi standardi iz jedrske varnosti, bo URSJV med 9. in 16. septembrom obiskala manjša t. i. pregledovalna misija IRRS (IRRS Follow-up).

Pred tremi leti je URSJV dobla 9 priporočil (recommendations), 29 nasvetov (suggestions), misija IRRS pa je prepoznala 7 dobrih praks (good practices). Glavni namen tokratne misije je ugotoviti izpolnjevanje priporočil in predlogov, ki jih je dala predhodna misija, obenem pa bodo kritično presodili, ali je smiselno podati še kakšno priporočilo na podlagi novih ugotovitev ali pa pohvaliti kakšno rešitev kot dobro prakso.

V vmesnem času so se na URSJV potrudili izpolniti vsa priporočila in slediti vsem nasvetom. Najzahtevnejše je bilo sprejetje nacionalnega krovnega strateškega dokumenta o jedrski varnosti, kar je Republika Slovenija rešila s sprejetjem Resolucije o jedrski in sevalni varnosti v Državnem zboru junija 2013. Večino ostalih priporočil so lahko izpolnili s spremembami v sami URSJV ali v koordinaciji z drugimi državnimi organi. Edini izziv, ki ga še vedno ocenjujejo kot nerešenega, pa ostaja izredno počasno napredovanje projekta odlagališča radioaktivnih odpadkov v Vrbini pri Krškem.

Člani misije se bodo predvidoma sestali tudi z ministrom Dejanom Židanom, ki opravlja tekoče posle, saj bi radi od političnega vrha slišali kako politična in predvsem gospodarska kriza vpliva ali bo vplivala na stanje jedrske varnosti v Sloveniji. Pregledovalna misija bo po zaključku svojega dela predala poročilo, iz katerega bo razvidno, kako so ocenili ukrepe URSJV za izpolnjevanje priporočil in nasvetov.

Vir: URSJV

Povezane vsebine:


© 2012 - 2021 Portal Energetika