Novica

Mednarodni sporazum o statističnem prenosu obnovljive energije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na včerajšnji 103. redni seji je sprejela sklep o Sporazumu o statističnem prenosu obnovljive energije med Republiko Slovenijo in Češko republiko ter Borzenom d.o.o. kot sopodpisnikom sporazuma.

Nakup manjkajočega deleža OVE za leto 2020 v višini 455 GWh bo Slovenija zagotovila iz Republike Češke.

Slovenija bi morala v letu 2020 doseči 25 % delež obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni rabi energije. V letu 2020 je delež OVE v končni bruto rabi energije v Sloveniji po začasnih revidiranih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije znašal 24,16 %. Slednje pomeni, da Slovenija zavezujočega cilja za leto 2020 ni dosegla. Manjkajoči delež znaša manj od 1 odstotne točke oz. 455 GWh. Skladno z evropskimi direktivami in uredbami je Slovenija dolžna sprejeti potrebne dodatne ukrepe v roku enega leta za zapolnitev vrzeli glede na nacionalni cilj deleža OVE za leto 2020. Pri tem je za leto 2020 edini možni mehanizem statistični prenos določene količine energije iz obnovljivih virov iz ene države članice v drugo.

Skladno s tem bo Slovenija sklenila Sporazum o statističnem prenosu obnovljive energije s Češko republiko. Sporazum bo vzpostavil okvir za statistični prenos obnovljive energije, na podlagi katerega bo Slovenija kupila manjkajoči delež OVE za leto 2020. Statistični prenos mora biti realiziran in notificiran Evropski komisiji do 31. 12. 2021, s čimer bo Slovenija izpolnila cilj 25 % deleža OVE v letu 2020, ki v skladu s Prilogo IV Uredbe (EU) 2021/1060 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko predstavlja enega od omogočitvenih pogojev za črpanje kohezijskih sredstev v naslednji finančni perspektivi 2021 - 2027.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika