Novica

Medresorska delovna skupina za pametna omrežja in širokopasovno infrastrukturo

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi, nalogah in imenovanju članov medresorske delovne skupine za oceno možnosti doseganja sinergijskih učinkov pri investicijah v gradnjo pametnih omrežij in širokopasovne infrastrukture z javnimi sredstvi ter sinergijskih učinkov medsektorske pomoči sektorju elektronskih komunikacij.

Člani medresorske delovne skupine so:

 • mag. Klemen Potisek, Ministrstvo za infrastrukturo – vodja delovne skupine,
 • mag. Klemen Grebenšek, Ministrstvo za infrastrukturo – namestnik vodje delovne skupine,
 • mag. Jože Dimnik, Ministrstvo za infrastrukturo - član,
 • dr. Tomaž Boh, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – član,
 • Marjan Turk, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – član,
 • Domen Božeglav, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – član,
 • Franc Dolenc, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve – član,
 • Aleš Cantarutti, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – član,
 • Metod Dragonja, Ministrstvo za finance - član,
 • mag. Aleksander Nagode, Ministrstvo za finance - član,
 • Lidija Stebernak, Ministrstvo za okolje in prostor – članica.


Naloge medresorske delovne skupine so:

 • analizirati možnosti sodelovanja elektro-energetskega sektorja in sektorja elektronskih komunikacij pri gradnji pametnih omrežij in širokopasovne infrastrukture;
 • preveriti zakonodajne možnosti sodelovanja in uporabe javnih sredstev;
 • pripraviti predlog izvajanja ukrepov medsektorske pomoči sektorju elektronskih komunikacij, pri vlaganjih v druge gospodarske javne infrastrukture, z namenom znižanja stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture in omejevanja posegov v prostor;
 • predlagati najboljši model sodelovanja med sektorjema iz prve alinee za doseganje največjih sinergijskih učinkov investiranja z javnimi sredstvi.


Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika