Novica

Medresorska delovna skupina za pripravo stališč o predlogu podnebno energetskega paketa »Pripravljeni za 55«

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 86. redni seji je sprejela Sklep o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo stališč o predlogu podnebno energetskega paketa »Pripravljeni za 55«. V okviru svežnja predlogov želi Evropska komisja politike EU na področju podnebja, energije, rabe zemljišč, prometa in obdavčitve pripraviti na zmanjšanje neto emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.

Predlogi iz zakonodajnega paketa »Pripravljeni za 55« (engl. »Fit for 55«) prinašajo ukrepe, s katerimi bo mogoče velikopotezno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, kot to določa Evropski podnebni zakon. Med predlaganimi ukrepi so med drugim:

 • uvedba trgovanja z emisijami v sektorjih prometa in stavb,
 • poostritev sedanjega sistema EU za trgovanje z emisijami,
 • ukrepi za preprečevanje selitve virov ogljikovega dioksida,
 • večja poraba energije iz obnovljivih virov,
 • večja energijska učinkovitost.

Naloge medresorske delovne skupine, ki bo imela horizontalni pregled nad vsemi dosjeji v paketu »Pripravljeni za 55«, se nanašajo tako na podporo pri vodenju Sveta EU kot tudi na oblikovanje stališč Slovenije do posameznih predlogov znotraj paketa. Koordinacijo in administrativno-tehnično podporo za delo medresorske delovne skupine bo zagotavljalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Medresorsko delovno skupino sestavljajo:

 • mag. Andrej Vizjak, minister za okolje in prostor (vodja skupine);
 • Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo;
 • dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
 • Zdravko Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo;
 • mag. Andrej Šircelj, minister za finance;
 • dr. Anže Logar, minister za zunanje zadeve

V okviru medresorske delovne skupine deluje tudi ožja operativna skupina za podnebno energetski paket »Pripravljeni za 55«, ki je zadolžena za pripravo vseh potrebnih gradiv za delo medresorske delovne skupine. Ožjo operativno skupino vodi generalni direktor Direktorata za okolje na MOP. Ožjo operativno skupino sestavljajo:

 • Iztok Slatinšek, generalni direktor Direktorata za okolje, MOP;
 • Zorana Komar, MOP;
 • Miha Movrin, MOP;
 • Mateja Pitako, MOP;
 • Mag. Barbara Simonič, MOP;
 • Luka Vombek, MOP;
 • Darko Trajanov, generalni direktor Direktorata za trajnostno mobilnost in prometno politiko, Ministrstvo za infrastrukturo (MzI);
 • Marija Lesjak, MzI;
 • mag. Erik Potočar, MzI;
 • Tina Seršen, MzI;
 • dr. Simon Poljanšek, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP);
 • dr. Boštjan Petelinc, MKGP;
 • Maja Dovžak, MKGP;
 • Jernej Salecl, generalni direktor Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT);
 • Dr. Erika Glasečnik (MGRT),
 • Danilo Anton Ranc, generalni direktor Direktorata za lesarstvo, MGRT;  
 • Gregor Umek, MGRT;
 • Zoran Bricman, MGRT;
 • mag. Tina Humar, generalna direktorica Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov, Ministrstvo za finance (MF);
 • Mitja Brezovnik, MF;
 • Andreja Šimenc, Ministrstvo za zunanje zadeve.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika