Novica

Medresorska delovna skupina za ureditev izvajanja GJS sistemskega operaterja distribucijskega omrežja

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi delovne skupine za izpolnitev zavez iz odzivnega poročila na poročilo Računskega sodišča v zvezi z revizijo izvedbe popravljalnih ukrepov za ureditev izvajanja gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki ga je sprejela vlada julija 2014.

Medresorsko delovno skupino sestavljajo naslednji člani:

  • mag. Klemen Potisek, državni sekretar z Ministrstva za infrastrukturo – vodja delovne skupine,
  • mag. Urban Prelog, predstavnik Direktorata za energijo z  Ministrstva za infrastrukturo,
  • Metod Dragonja, državni sekretar z Ministrstva za finance,
  • Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica direktorata za javno premoženje na Ministrstvu za finance,
  • Matej Čepeljnik, predstavnik Ministrstva  za finance,
  • Jernej Tovšak, predstavnik ministrstva, pristojnega za gospodarski razvoj.


Naloga delovne skupine je izvedba potrebnih aktivnosti za izpolnitev zavez iz odzivnega poročila, zlasti pa oblikovanje načrta potrebnih aktivnosti za dosego ciljev, ki se nanašajo na pridobitev stoodstotnega lastništva Republike Slovenije v petih distribucijskih družbah, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega omrežja v Republiki Sloveniji (Elektro Celje, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Primorska in Elektro Gorenjska) in na odprodajo ali oddelitev hčerinskih podjetij za prodajo in trgovanje z električno energijo od matičnih distribucijskih družb, ki imajo v lasti pomemben del distribucijskega omrežja v Republiki Sloveniji, ali morebitna reorganizacija distribucijskih skupin v holdinške družbe. Prav tako je potrebno proučiti skladnosti neposredne podelitve koncesije navedenim distribucijskim družbam z evropsko in slovensko zakonodajo, zlasti z Direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb.

Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika