Novica

Memorandum na področju energetike med ministrstvoma Republike Slovenije in Republike Srbije

Vlada RS se je na današnji redni seji seznanila z informacijo o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju na področju energetike med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor Republike Slovenije in Ministrstvom za energijo, razvoj in okoljsko zaščito Republike Srbije.

Pravno izhodišče za zagotavljanje potrebnih energetskih podatkov na lokalnem nivoju bo uredil nov Energetski zakon (EZ-1).

Memorandum je nepogodbeni akt, ki je namenjen spodbujanju sodelovanja na področju energetike med obema državama. Podpis omenjenega memoranduma pomeni izraz volje za poglobljeno sodelovanje  na področju energetike in zavzemanje obeh strani po krepitvi tistih dejavnosti, ki so v gospodarskem interesu obeh držav. Državi bosta tako sodelovali pri izmenjavi izkušenj na področju reforme in prestrukturiranja energetskega sektorja, razvoja trga energije, energetske učinkovitosti, razvoja obnovljivih virov energije in podobno.

Memorandum bo podpisal minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel.


© 2012 - 2023 Portal Energetika