Novica

Minister Černač danes v Ilirski Bistrici podpisal prvo pogodbo razpisa za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister Černač je danes v Ilirski Bistrici s podpisom prve pogodbe od 109 odobrenih projektov na simboličen način zaključil prvi razpis, na podlagi katerega bodo občine prejele 52 milijonov evrov nepovratnih sredstev za celovito energetsko prenovo šol, vrtcev zdravstvenih domov in ostalih občinskih objektov.

Minister Černač s podpisom prve pogodbe na simboličen način zaključil razpis za 52 milijonov evrov nepovratnih kohezijskih sredstev.

Minister Černač je z županom občine Ilirska Bistrica Emilom Rojcem ob prisotnosti podžupana Dušana Grbca, Direktorja direktorata za energijo Julijana Fortunata in vodje Sektorja za učinkovito rabo in obnovljive vire energije Silva Škornika, podpisal pogodbo o sofinanciranju energetske prenove objekta Dom na Vidmu v skupni višini 823.007 EUR. Minister Černač je izrazil zadovoljstvo nad uspešno zaključenim projektom.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinancirana celotna vrednost upravičenih izdatkov projektov.

V ponedeljek se zaključi prvo odpiranje podobnega razpisa, kjer bo na voljo dodatnih 57, 5 milijonov EUR. Minister ocenjuje, da bodo občine z nepovratnimi sredstvi obeh razpisov energetsko in celostno prenovile in zamenjale sisteme ogrevanj na lesno biomaso preko 200 občinskih objektov, predvsem šol, vrtcev in zdravstvenih domov.

 

 

 


Poleg večmilijonskih prihrankov pri stroških ogrevanja in uporabe obnovljivih virov energije bodo ti projekti dali prispevek k pospešitvi gospodarske rasti in omogočili delo številnim manjšim gradbenikom.
 
V nadaljevanju dneva bo minister z županom občine Divača Dragom Božacem podpisal dve pogodbi in sicer o sofinanciranju operacije »Energetska sanacija POŠ in VVZ Senožeče« v skupni višini največ do 311.002 EUR in »Energetska sanacija OŠ Dr. Bogomirja Magajne, Divača« v skupni višini do 602.632 EUR.

Z županom občine Piran Petrom Bossmanom bo minister Černač podpisal še pogodbo o sofinanciranju operacije »Energetsko učinkovita sanacija OŠ Cirila Kosmača Piran« v skupni višini do 812.096 EUR.


© 2012 - 2021 Portal Energetika