Novica

Minister Gašperšič obiskal gradbišče hidroelektrarne Brežice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Minister dr. Peter Gašperšič se je danes mudil na obisku hidroelektrarne Brežice, kjer so zaključena gradbena dela, začenja pa se nameščanje tehnološke in elektro opreme.

Hidroelektrarna Brežice v izgradnji je četrta in največja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Projekt je vreden nekaj več kot 250 mio EUR; energetski del je financiran iz sredstev HESS, infrastrukturni del pa iz proračuna RS.

»Hidroelektrarna Brežice je trenutno največji infrastrukturni projekt, ki se gradi v Sloveniji. Vlada se zaveda pomena naložbe v hidroelektrarno Brežice in bo potrebna sredstva zagotovila,« je ob obisku izpostavil minister Gašperšič.

Država in obe pristojni ministrstvi, Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, nameravata verigo hidroelektrarn na spodnji Savi, v kateri manjka hidroelektrarna Mokrice, dokončati pravočasno. Pri tem gre tudi za izpolnitev ciljev za zagotovitev ustreznega deleža obnovljivih virov energije in za zagotovitev poplavne varnosti v brežiški občini, je še pojasnil minister.

Hidroelektrarno Brežice so začeli graditi konec marca 2014. Kot so zatrdili odgovorni za projekt, ki so ministra seznanili s potekom del, vsa dela na HE Brežice potekajo skladno z načrtom in ne pričakujejo težav. Trenutno poteka nameščanje prvega agregata oz. turbine, danes pa so na gradbišče pripeljali 110-kilovoltno stikališče, ki je potrebno za priključitev elektrarne na elektoenergetsko omrežje.

V tem čsau potekajo tudi zaključna dela na prelivnih poljih in zapornicah. Preusmeritev reke Save nazaj v njeno naravno strugo je s terminskim planom predvideno junija 2016, zaključek vseh gradbenih in montažnih del, ki so povezana z dvigom vode v brežiški rečni akumulaciji, pa novembra 2016.

Hkrati z energetskimi deli na gradbišču hidroelektrarne, potekajo tudi infrastrukturna dela, in sicer gradnja nasipov in njihovo tesnjenje. Novembra 2016 naj bi prišli do prvega dviga vodne gladine in do prvih testiranj opreme in poskusnega obratovanja. Pripravljajo se na dela v zvezi s protipoplavno zaščito na območju Krkinega izliva v Savo, ki jih naj bi končali do izdaje uporabnega dovoljenja za hidroelektrarno Brežice.

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika