Novica

Vlada sprejela mnenje o zahtevi Sindikata delavcev energetike za oceno ustavnosti 483., 484. in 485. člena EZ-1

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi Sindikata delavcev energetike Slovenije za oceno ustavnosti 483., 484. in 485. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) ter ga posreduje Državnemu zboru RS.

Sindikat delavcev energetike Slovenije meni, da so členi 483., 484. in 485. člen  v nasprotju z ustavo, saj prepovedujejo stavko v energetiki. Menijo, da so omejitve za izvedbo stavke, ki jih določa Energetski zakon, v nasprotju z Ustavo in mednarodnimi zavezami Republike Slovenije. Predlagajo Ustavnemu sodišču, da začne s postopkom za oceno ustavnosti izpodbijanjih členov zakona in odloči, da se ti zaradi neskladnosti z Ustavo razveljavijo.

Vlada meni, da so navedbe predlagatelja neutemeljene, ker so določila 483., 484. in 485. člena EZ-1 v skladu z Ustavo in mednarodnimi zavezami, saj pravice do stavke EZ-1 ne prepoveduje, ampak jo pri izvajalcih gospodarske javne službe in pri delodajalcih, ki sistemskemu operaterju zagotavljajo sistemske storitve, omejuje na opravljanje minimalnih nalog med stavko, ki jih je potrebno izvajati, da lahko izvajalec gospodarske javne službe zagotovi stabilnost elektroenergetskega sistema in varno ter zanesljivo dobavo električne energije vsem prebivalcem in gospodarstvu v državi.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika