Novica

Minister Gašperšič z delegacijo na delovnem obisku v Mariboru

Danes se je minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič s sodelavci mudil na delovnem obisku v Mariboru, kjer je obiskal Dravske elektrarne Maribor, sedež Agencije za energijo, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo SODO in družbo Energetika Maribor. Ob koncu obiska je vsem deležnikom iz regije predstavil še Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije.

Vodstvo DEM je opozorilo na težave pri umeščanju razvojnih projektov v prostor, kjer jim je minister obljubil ustrezne ukrepe za hitrejše postopke umeščanja (Foto: MZI)

Ministru Gašperšiču je direktor Dravskih elektrarn Maribor (DEM) s sodelavci predstavil pomen družbe za razvoj lokalnih skupnosti ob reki Dravi, od Avstrije do Hrvaške. Govorila sta o težavah DEM pri zagotavljanju poplavne varnosti na porečju reke Drave. Posebno pozornost pa so namenili razvojnim projektom družbe na področju obnovljivih virov energije. Minister je izrazil podporo predstavljenim projektom, saj je tudi v okviru osnutka novega Energetskega koncepta Slovenije posebna pozornost namenjena ravno projektom iz obnovljivih virov energije.

Vodstvo Agencije za energijo je ministra seznanilo s svojim delovanjem in poudarilo pomen konstruktivnega sodelovanja med agencijo in organi Ministrstva za infrastrukturo v številnih vsebinskih vprašanjih delovanja energetskega trga, pa tudi v postopkih priprave podzakonskih aktov novega Energetskega zakona.

Direktor Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja za električno energijo SODO je ministru predstavil njihove dejavnosti pri zagotavljanju zanesljive, varne in učinkovite oskrbe z električno energijo za več kot 933.000 uporabnikov sistema v Sloveniji. Minister se je seznanil še z razvojnimi projekti na področju izgradnje mreže hitrih polnilnih postaj za električna vozila in izzivi, ki čakajo družbo SODO na področju urejanja elektroenergetskih objektov, ki imajo javni značaj in se preko njih izvaja napajanje odjemalcev z električno energijo. Spregovorili so tudi o potrebni informacijski podpori gospodarske javne službe distribucijskega operaterja, predvsem o vzpostavitvi enotnega modela za izmenjavo podatkov o omrežju ter zagotovitvi stalnega dostopa do podatkov za izvajanje gospodarske javne službe.

V družbi Energetika Maribor so potekali pogovori o perspektivi daljinskega ogrevanja v luči priprave novega Energetskega koncepta Slovenije, o doseganju obvezne uporabe OVE, soproizvodnje in odvečne toplote v sistemih daljinskega ogrevanja ter o problematiki termične obdelave frakcij komunalnih odpadkov. Za prebivalce mesta Maribor je posebej pomemben dogovor o pomenu obnove obstoječih naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije v sistemih daljinskega ogrevanja mesta Maribor. V energetski bilanci za leto 2015 je mogoče ustvariti podlage za izvedbo potrebnih razpisov, ki bi Mariborčanom, ki so vključeni v sistem daljinskega ogrevanja, zagotovili toploto po sprejemljivi ceni.

Ob koncu obiska je minister Gašperšič skupaj s sodelavci predstavnikom gospodarstva, energetskih družb,  lokalnih skupnosti in ostali zainteresirani javnosti iz regije predstavil Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta Slovenije. Minister je dejal, da v dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2035 oz. 2055. Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov. Minister je prisotne seznanil, da je dokument za javno razpravo dostopen na spletni strani ministrstva, kar bo omogočilo podrobno preučitev predlogov ministrstva. V nadaljevanju pričakujemo večmesečno razpravo ter izmenjavo mnenj.


© 2012 - 2023 Portal Energetika