Novica

Minister Omerzel na zasedanju Sveta za promet, telekomunikacije in energijo

V Luksemburgu je potekalo zasedanje Sveta za promet, telekomunikacije in energijo, ki se ga je udeležil minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel.

Slovenija meni, da bi bilo potrebno čim več obstoječih ciljev iz nacionalnih ravni prenesti na evropsko in zlasti sektorsko raven.

Evropski ministri, pristojni za energijo, so na zasedanju med drugim sprejeli sklepe Sveta EU o notranjem energetskem trgu, izmenjali poglede na nedavno sprejeto sporočilo Evropske komisije o energetskih tehnologijah in inovacijah ter se seznanili s poročilom o napredku pogajanj o trajnostnih kriterijih za biogoriva. 

Osrednja točka zasedanja je bila politična razprava o energetskih tehnologijah ter inovacijah. Evropska komisija je namreč na začetku marca sprejela sporočilo »Energetske tehnologije in inovacije«, s katerim želi obuditi in nadgraditi cilje, ki jih je EU pred nekaj leti že postavila v okviru Strateškega energetskega  tehnološkega načrta (SET načrt). Ministri so zato v razpravi odgovarjali na vprašanja predsedstva o tem, kako olajšati tržni vstop rezultatom raziskav ter kako pripraviti akcijski načrt skupnih in posameznih naložb in koordinacijo med državami članicami na tem področju.
 
Minister Samo Omerzel je v razpravi poudaril predvsem pomen prodorov na raziskovalnem področju, saj se EU trenutno nahaja v določenem finančnem zastoju, medtem ko cilji 2020 še vedno veljajo. Povedal je, da se je v Sloveniji spodbujanje inovativnih energetskih tehnologij v zadnjih 10 letih povečalo ter dodal, da ima Slovenija močno bazo znanja, ki ji omogoča, da sledi razvoju ter cilju hitrejšega prodora inovativnih tehnologij na trg. Med prednostnimi področji inovacij je izpostavil večji poudarek na aktivni energetski učinkovitosti. Glede izvajanja načrta je pozval k oblikovanju jasnejših ciljev in boljši koordinaciji različnih finančnih virov.


© 2012 - 2023 Portal Energetika