Novica

Ministri za energijo znova o visokih cenah energije

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je ob predsedovanju Slovenije Svetu EU vodil zasedanje ministrov za energijo. Razpravljali so o ukrepih glede cen energije in v tem okviru o predhodnem poročilu Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER) o dogajanju na veleprodajnih energetskih trgih ter o napredku pri obravnavi zakonodajnega svežnja "Pripravljeni na 55".

Cene energije so v zadnjih mesecih strmo narasle, kar vzbuja zaskrbljenost pri evropskih državljanih in v gospodarskem sektorju. Ministri za energijo so na zasedanju govorili o svojih izkušnjah z naborom ukrepov, ki jih je predlagala Evropska komisija, ter ocenili, ali so – glede na poročilo Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev – mogoči še kakšni dodatni ukrepi. »Najpomembnejša ugotovitev poročila je zagotovo ta, da ni dokazov, da trgi ne delujejo. Nasprotno, poročilo poudarja številne prednosti sedanjega tržnega modela za končnega odjemalca, ki je pomagal ublažiti dviganje cen, saj bi bile v primeru manj integriranega trga še višje,« je ob tem dejal minister Vrtovec.

»Države članice, ki so jih višje cene energentov najbolj prizadele, so dosegle določen napredek pri blaženju naraščajočih cen energije z notranjimi ukrepi. Ti ukrepi so dosegli dobre rezultate pri zaščiti potrošnikov pred čezmernim nihanjem cen energije ter pri zaščiti najbolj ranljivih potrošnikov. Prav tako večina držav članic meni, da je nabor orodij, ki ga je predstavila Evropska komisija, ustrezen okvir za uvedbo nacionalnih ukrepov,« je ob tem dejal minister Vrtovec ter dodal, da več držav članic poudarja pomen ohranjanja sedanjega sistema veleprodajnega trga z električno energijo. »Dejstvo je, da bodo določena nihanja na trgih v tem zahtevnem času ostala, a če želimo v prihodnosti kar najbolj umiriti nestanovitnost cen na trgu z električno energijo, moramo zagotoviti energetsko neodvisnost EU. Pri tem si lahko pomagamo le s povečanimi vlaganji v obnovljive in druge nizkoogljične vire energije, kot je na primer jedrska energija,« je bil jasen slovenski infrastrukturni minister.

V popoldanskem delu zasedanja so se ministri posvetili zakonodajnemu svežnju »Pripravljeni na 55«, posebno glede direktiv o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije. V preteklih mesecih je bil dosežen napredek, vendar številne države članice še vedno analizirajo vpliv predlogov na njihova gospodarstva kot celoto. »Jasno je, da je obnovljiva energija temelj energetskega prehoda in da je treba povečati prizadevanja za izboljšanje energetske učinkovitosti. Hkrati je preoblikovanje teh skupnih ciljev v velikopotezna evropska pravila za vse države članice v energetskem sistemu, ki se dinamično in temeljno preoblikuje, velik izziv. Prilagodljivost ob uresničevanju hotenj je ključnega pomena,« je bil jasen minister Vrtovec.

Po njegovih besedah so države članice izrazile podporo obnovljivim virom energije in ukrepom politike učinkovite rabe energije pri doseganju splošnih ciljev EU glede razogljičenja. »Številne delegacije pričakujejo večjo prilagodljivost, da bi lahko dosegli najustreznejše in stroškovno najučinkovitejše politike. Prilagodljivost je ključna, saj se značilnosti naših energetskih sistemov še vedno zelo razlikujejo. Prav tako so se zavzele za spoštovanje nacionalnih posebnosti ter čim večjo omejitev upravnega bremena,« je še dodal predsedujoči evropskim ministrom za energijo Jernej Vrtovec.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika