Novica

Ministrica za gospodarstvo: »Razrešitev predsednika NS HSE Jadranka Medaka je legitimna pravica AUKN, pa tudi odgovornost.«

⇒ Energetika ⇒ Splošno

 

Razrešitev predsednika NS HSE Jadranka Medaka je legitimna pravica Agencije za upravljanje s kapitalskimi naložbami (AUKN), pa tudi odgovornost, da je bila sprejeta odločitev v prid zagotavljanju uspešnega poslovanja skupine HSE. Sama sem na sestanku z AUKN, na katerem sem upravi, zaposlenim in članom sveta predstavila osnutke sektorskih politik naložb v državni lasti, ki jih je do sedaj upravljalo Ministrstvo za gospodarstvo, sicer predlagala, da do pridobitve rezultatov revizije poslovanja TEŠ in investicije v Blok 6, ter do pridobitve rezultatov študij o količinah in kakovosti zalog premoga ter variantnih rešitev, kot sta obnova blokov 4 in 5 ter izgradnje bloka manjše moči, ne posegajo v delovanje organov nadzora in vodenja HSE in TEŠ. Očitno pa so pristojni na agenciji presodili, da je zamenjava predsednika NS HSE nujna. Ob tem želim poudariti, da je bil Jadranko Medak akreditiran prek Kadrovsko akreditacijskega sveta in je torej izpolnjeval vse strokovne kriterije za imenovanje v NS HSE.


© 2012 - 2021 Portal Energetika