Novica

Ministrstvo za infrastrukturo s svojo polilnico za e-vozila

Ministrstvo za infrastrukturo odločno podpira uporabo električnih vozil v Sloveniji, saj je za dekarbonizacijo prometa električna mobilnost ključnega pomena. Slovenija je z izgradnjo javne infrastrukture ena od prvih držav v Evropi, ki ima pokrit avtocestni križ s hitrimi polnilnicami za električna vozila.

Zavezo za spodbujanje električne mobilnosti uresničuje tudi Ministrstvo za infrastrukturo z lastno električno polnilnico, ki je postavljena ob glavnem vhodu na Langusovi 4 v Ljubljani.

Pri projektu Srednje evropski zeleni koridorji (CEGC), katerega cilj je bil do konca leta 2015 vzpostaviti gosto mrežo skupno 115 hitrih polnilnic za električna vozila v Avstriji, Nemčiji, Slovaški, Sloveniji in na Hrvaškem, je sodelovala tudi Slovenija. V okviru tega je bila na avtocestnem križu Slovenije vzpostavljena gosta mreža 26 hitrih polnilnic za električna vozila. Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske komisije na osnovi javnega razpisa na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij -Trans-European Transport Network (TEN-T). Nosilec projekta je Ministrstvo za infrastrukturo in družba SODO d.o.o.


V okviru mreže je zagotovljena interoperabilnost in omogočen sistem gostovanja. Hitre polnilnice imajo nadstandardno tehnologijo, ki zagotovlja kompatibilnost z večino električnih vozil na trgu. Na univerzalnih polnilnih postajah je mogoče akumulatorje vseh električnih avtomobilov za množično prodajo napolniti do 80 odstotkov polnosti v manj kot pol ure.

V Sloveniji v prometu porabimo okrog 40 % energije, pri čemer gre skoraj izključno za uvožene naftne derivate. Z uporabo alternativnih goriv, predvsem električne energije ter zemeljskega  plina, lahko izboljšamo zanesljivost oskrbe in zmanjšamo negativne učinke na okolje in zdravje ter povečamo kakovost življenja v urbanih središčih.

Strategija razvoja prometa do leta 2030 in s pogledom do 2050 poleg razvojnih ciljev na prometni infrastrukturi vključuje tudi uresničevanje vizije trajnostne mobilnosti prebivalstva in oskrbe gospodarstva. Predvideva elektrifikacijo prometa, namen katere je okolju prijaznejši promet in prehod v brezogljično družbo ter zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv. Uvajanje alternativnih nizkoogljičnih goriv s poudarkom na električni mobilnosti je prednostna naloga tudi v okviru usmeritev za pripravo dolgoročne razvojne strategije na področju energetike - Energetskega koncepta Slovenije.


Vir: MzI


© 2012 - 2023 Portal Energetika