Novica

Mladi, energija in podnebje

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Ministrstvo za okolje, podnebje in prostor pozdravlja organizacijo (prvega) Mladinskega podnebno-energetskega foruma in bo še naprej aktivno podpiralo prizadevanja mladih glede energetsko-podnebnega opismenjevanja in ozaveščanja ter njihovega aktivnega vključevanja v oblikovanje in izvajanje energetsko-podnebnih politik.

Mladinski svet Slovenije je skupaj z Društvom ENLITE in mladinskim podnebnim delegatom, ki sta ga oktobra skupaj vzpostavila Mladinski svet Slovenije in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, organiziral Mladinski energetsko-podnebni forum. Foruma, ki se je odvil 14. novembra 2023, se je udeležilo več kot 50 mladih, strokovnjakov s področja energetike ter predstavnikov odločevalcev in gospodarstva. Dogodek je potekal na Fakulteti za družbene vede, njegov namen pa je bil spodbuditev razprave o energetsko-podnebni prihodnosti Slovenije skozi oči mladih.

Forum je otvorila predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik, ki je izpostavila: “Naš glavni namen je zagovarjanje interesov mladih in spodbujanje sodelovanja mladih pri oblikovanju politik, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje in delo. Teme, ki so vezane na energetsko-podnebno prihodnost mladim, so izjemno pomembne,  zato so pogosto ravno mladi gonilna sila sprememb na tem področju. Zakaj mladinski energetsko-podnebni forum? Ker nam je pomembno, da je glas mladih slišan na vseh področjih, tudi pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik. Nikoli premladi, da bi spreminjali svet.”

V svojem uvodnem nagovoru je mag. Tina Seršen, državna sekretarka na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, izpostavila: “Ministrstvo je res zelo ponosno na sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije predvsem v delu, kjer smo letos prvič vzpostavili program Podnebnega mladinskega delegata. Z njim želimo prispevati k opolnomočenju mladih na področju podnebnih sprememb in jih hkrati tudi vključiti v mednarodna podnebna pogajanja.”

O podnebnih spremembah in vplivu le-teh na okolje pa je spregovoril tudi prvi mladinski podnebni delegat Rok Dolenc: “Dejstvo je, da si mladi želimo več – več pravičnosti pri zelenem prehodu, tako med državami, kot znotraj držav, višje ambicije in obenem tudi odpornejšo družbo, ki bo sposobna prenesti vse sedanje in prihodnje posledice podnebnih sprememb. Upam, da bodo naše ideje uslišane tudi na podnebni konferenci COP28 v Dubaju.”

Ključne teme, ki smo jih v nadaljevanju naslovili na forumu, so bile: oskrba z energijo, podnebne spremembe, vpliv le-teh na ekosisteme in biotsko raznovrstnost ter vloga mladih pri oblikovanju energetsko-podnebnih politik in krepitvi družbene odpornosti. Pri delu po skupinah smo govorili o aktivnem državljanstvu mladih v energetsko-podnebnem prehodu, energiji, družbi in gospodarstvu, podnebnih spremembah in načrtovanju nizkoogljičnega energetskega sistema prihodnosti, mladih in energetsko-podnebnem izobraževanju ter o podnebnih spremembah, ekosistemih in biotski raznolikosti.

Na forumu so poleg mladih aktivno sodelovali tudi predstavnice in predstavniki Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Gospodarske zbornice Slovenije, Energetske zbornice Slovenije, Univerze v Ljubljani, mladinska delegatka pri OZN, strokovnjaki, predstavniki gospodarstva in številni drugi deležniki.

Ministrstvo za okolje, podnebje in prostor pozdravlja organizacijo (prvega) Mladinskega podnebno-energetskega foruma in bo še naprej aktivno podpiralo prizadevanja mladih glede energetsko-podnebnega opismenjevanja in ozaveščanja ter njihovega aktivnega vključevanja v oblikovanje in izvajanje energetsko-podnebnih politik.

Za ažurno obveščenost o vseh aktivnostih glede prenove NEPN zainteresirane deležnike vljudno vabimo k prijavi na novice in napovednika dogodkov.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika