Novica

Mnenje o pobudi družbe Calcit za presojo ustavnosti Zakona o rudarstvu

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 266. dopisni seji sprejela mnenje, da pobuda družbe Calcit za presojo ustavnosti Zakona o rudarstvu in uredbe o rudarski koncesnini ni utemeljena.

Vlada RS je na današnji dopisni seji sprejela mnenje o pobudi družbe Calcit za presojo ustavnosti določb 52. in 53. člena Zakona o rudarstvu ter prvega in tretjega odstavka 31. člena Uredbe o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo.

Vlada se z navedbami Calcita o kršitvah ustave ne strinja in meni, da ustavni pritožnici ustavne pravice niso bile kršene, da so odločbe o odmeri rudarske koncesnine izdane v skladu z ustavo, veljavnimi zakoni in podzakonskimi predpisi ter da omenjeni določbi zakona in dva odstavka 33. člena uredbe niso v neskladju z ustavo.

Calcit je pobudo za presojo ustavnosti podal, ker naj bi mu bile z zakonom in uredbo kršene ustavne pravice na način, da je bila vrednost točke za odmero rudarske koncesnine dvignjena bistveno več, kot naj bi bilo to dogovorjeno v koncesijski pogodbi.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika