Novica

Mnenja o pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi cen električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 23. redni seji sprejela mnenjo o pobudi družbe SONCE energija obnovljivi viri d.o.o. za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi cen električne energije.

Vlada Republike Slovenije je s strani Ustavnega sodišča Republike Slovenije (US RS) prejela pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi cen električne energije, ki jo je vložila družba SONCE energija obnovljivi viri d. o. o, Ljubljana, s pozivom US RS, da se lahko do navedb v pobudi izjavi v roku 30 dni.

Skladno z navedenim pozivom vlada v postavljenem roku odgovarja na navedbe iz pobude, pri čemer že na tem mestu navaja, da pobudnik ni izkazal pravnega interesa za vložitev pobude. Ne glede na navedeno pomanjkljivost, pa je pobuda tudi sicer v celoti neutemeljena, saj ni podan niti izkazan nobeden od zatrjevanih razlogov neustavnosti oziroma nezakonitosti Uredbe o določitvi cen električne energije.

Na podlagi navedenega, vlada Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlaga, da pobudnikovo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti uredbe zavrže oziroma, podredno, da jo v celoti zavrne kot neutemeljeno.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika