Novica

Voda je najpomembnejši obnovljivi vir energije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister Gašperšič se je 8. 5. 2015 udeležil slavnostne prireditve v HE Moste ob 100-letnici prve javne hidroelektrarne v Sloveniji HE Završnica in ob 50-letnici delovanja družbe Savske elektrarne Ljubljana d.o.o..

V svojem govoru je minister Gašperšič spomnil na začetke javne elektrifikacije, ki segajo v začetek prejšnjega stoletja ko je dr. Evgen Lampe v Kranjskem deželnem zboru razmišljal o tem, kako bi mogla dežela izrabljati sile svojih rek za proizvodnjo električne energije. Leta 1915 je začela obratovati prva večja elektrarna v Sloveniji na Završnici in s tem tudi prvi kilometri daljnovoda in lokalnega omrežja.

Stanje slovenske hidroenergije je dobro - v Sloveniji imamo 19 hidroelektrarn, eno jedrsko elektrarno, eno termoelektrarno, eno termoelektrarno-toplarno in eno plinsko elektrarno. Trenutno je za proizvodnjo električne energije izkoriščenega 60 % potenciala slovenskih rek. Naše hidroelektrarne so v letu 2012 pokrile okoli 28 % porabe električne energije. Ta izkoristek potenciala se bo povečal  z izgradnjo verige hidroelektrarn na spodnji Savi. Predvidevamo, da bosta do leta 2020 končani hidroelektrarni Brežice in Mokrice. Z izgradnjo celotne verige hidroelektrarn na srednji Savi, v letu 2030, bi hidroenergija lahko predstavljala dobrih 5 % vseh obnovljivih virov v Sloveniji. Pri tem je poudaril, da imamo pri gradnji hidroelektrarn lastno znanje in izkušnje, zato gradnja energetskih objektov odpira možnosti za razvoj novih dejavnosti in delovnih mest.

Minister je ob koncu poudaril, da Slovenija pozdravlja osnutek dokumenta s smernicami za uporabo hidroenergije na območjih Natura 2000, ki ga pripravlja EU in pričakujemo, da bo to prispevalo k uspešnejši gradnji HE, ki jih še načrtujemo.

Vir. MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika