Novica

Na izravnalnem trgu z električno energijo je sklenjenih že 1000 poslov

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Izravnalni trg z električno energijo je organizirana oblika zbiranja in angažiranja ponudb za prodajo in nakup izravnalne energije z namenom izravnave odstopanj elektroenergetskega sistema na pregleden in ekonomsko čim bolj učinkovit način.

Objavljeno navodilo za obračunavanje prispevkov za fosilna goriva in daljinsko toploto.

Na slovenskem izravnalnem trgu z elektriko je bilo, od vzpostavitve trga v oktobru 2012 do danes, sklenjenih že 1.000 poslov v skupni količini 126.917 MWh. Od tega je 26.099 MWh predstavljalo nakup izravnalne energije, 100.818 MWh pa prodajo izravnalne energije s strani Sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Največ poslov, in sicer 446, je bilo sklenjenih z blok produkti v skupni količini 100.529 MWh, najmanj pa jih je bilo sklenjenih s 15 - minutnimi produkti v skupni količini 2.989 MWh. Najvišja cena za nakup izravnalne energije je bila dosežena 26. maja 2014 letos, in sicer 160 EUR/MWh, medtem ko je bila najnižja cena za prodajo, in sicer -35 EUR/MWh, dosežena 20. aprila tega leta.

Izravnalni trg trenutno šteje 39 članov, od tega je bilo 14 članov vključenih v sklenjene posle. Izravnalni trg tako izpolnjuje svoje poslanstvo in udeležencem trga z elektriko omogoča večjo preglednost in učinkovitost.

Več o izravnalnem trgu

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika