Novica

Na MzI o dolgoročni strategiji energetske prenove stavb

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na Ministrstvu za infrastrukturo je danes potekala predstavitev osnutka dolgoročne strategije energetske prenove stavb, ki se je je poleg ministra dr. Petra Gašperšiča udeležil tudi minister za javno upravo Boris Koprivnikar in ministrica pristojna za razvoj, strateške projekte in kohezijo Alenka Smerkolj s sodelavci.

S strokovnimi podlagami za dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenove stavb si Slovenija, skladno z zahtevami Direktive o energetski učinkovitosti zastavlja dolgoročno strategijo za spodbujanje naložb v prenovo stanovanjskih in poslovnih stavb, s čimer bo izboljšala energetsko učinkovitost stavbnega fonda.

Osnutek strategije bo posredovan v javno obravnavo predvidoma maja letos.

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika