Novica

Na sestanku s predstavniki LEA o sodelovanju s področja energetske prenove stavb

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Državna sekretarja Ministrstva za infrastrukturo mag. Klemen Grebenšek in mag. Klemen Potisek sta se skupaj s sodelavci pristojnega direktorata sestala s predstavniki Lokalnih energetskih agencij (LEA). Sestanek je bil namenjen izmenjavi informacij s področja energetske prenove javnih stavb. Predstavniki ministrstva so uvodoma predstavili veljavno zakonodajo in zakonodajo v sprejemanju za spodbujanje energetske prenove stavb ter jih seznanili z načrtovanimi aktivnostmi na tem področju.

Uvozna energetska odvisnost Slovenije naj bi v letu 2014 znašala 45 %.

Sogovorniki so se strinjali, da je sistemski premik na tem področju za nadaljnji razvoj Slovenije nujen. Pospeševanje ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javnem sektorju, gospodinjstvih ter v podjetjih je potrebno predvsem zaradi naraščanja emisij toplogrednih plinov iz prometa. Če bo Slovenija želela doseči nacionalne obveznosti do leta 2020, mora oblikovati ambiciozen program ukrepov za učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije.

V okviru tega, je državni sekretar Potisek dejal, da je poudarek delovanja ministrstva tudi na spodbujanju naložb v energetsko sanacijo stavb, ki predstavlja velik potencial za zmanjšanje rabe energije. "Cilji na področju energetske politike poleg pozitivnih vplivov na okolje predstavljajo ukrepe, s katerimi bomo dosegli lokalno samooskrbo z energijo, s čimer bomo zmanjšali energetsko uvozno odvisnost. Ukrepi v okviru globalnega tržnega sistema predstavljajo odgovor na današnjo gospodarsko krizo, saj se s takšnimi politikami zagotavlja nova delovna mesta, ki so vitalnega pomena za nacionalno gospodarstvo. Tako energetska politika predstavlja pomemben segment trajnostnega razvoja" je še povedal državni sekretar Potisek.

Predstavniki lokalnih energetskih agencij so predstavili svoje delovanje, svoje že izvedene projekte in načrte za v prihodnje. Na sestanku je bil sprejet dogovor za še boljše sodelovanje pri izmenjavi informacij. Predstvljena je bila tudi tehnična pisarna, ki bo koordinirala in usklajevala pobude, mnenja in pripravljala gradivo s področja energetske prenove stavb.


Dogovorjeno je bilo, da se bodo lokalne energetske agencije aktivno vključile v proces sprejemanja dolgoročne strategije za spodbujanje naložb v prenovo stavb. Strategija bo v javni obravnavi od petka, 22. 5. 2015, za ponedeljek, 25. 5. 2015 ob 9:00, pa je v prostorih ministrstva predvidena tudi javna predstavitev tega dokumenta.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika