Novica

Na zasedanju Sveta EU za energijo razpravljali o dolgoročni strategiji za podnebno nevtralno gospodarstvo

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

V Bruslju je danes potekalo zasedanje Sveta EU za energijo. Ministri so potrdili splošni pristop Sveta EU k predlogu uredbe o označevanju pnevmatik, opravili politično razpravo o "Dolgoročni strategiji EU o podnebno nevtralnem gospodarstvu" in se seznanili z doseženim dogovorom z Evropskim parlamentom o spremembi plinske direktive ter o stanju pogajanj na uredbi o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope.

Zasedanja Sveta EU za energijo sta se udeležila ministrica mag. Alenka Bratušek in v.d. direktroja Direktorata za energijo mag. Hinko Šolinc.

V Bruslju je danes potekalo zasedanje Sveta EU za energijo. Svet ministrov je potrdil splošni pristop k predlogu uredbe o označevanju pnevmatik, ki ga je podprla tudi Slovenija. Zaradi izboljšanega označevanja pnevmatik bodo imeli potrošniki na voljo več informacij o izkoristku goriva, varnosti in hrupu, tako da bodo lahko pri nakupu pnevmatik pridobili točne, ustrezne in primerljive informacije o navedenih vidikih. To bo pomagalo izboljšati učinkovitost sistema označevanja pnevmatik ter zagotoviti čistejša, varnejša in tišja vozila ter kar največji prispevek sistema k razogljičenju prometnega sektorja.


Svet je opravil politično razpravo o "Dolgoročni strategiji EU o podnebno nevtralnem gospodarstvu". Slovenija podpira prizadevanje EU in držav članic za dolgoročno zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v skladu s cilji Pariškega sporazuma, zato pozdravlja osnutek EU dolgoročne podnebne strategije, ki jo je pripravila Evropska komisija. Osnutek strategije zahteva pripravo in sprejetje ukrepov, ki bodo prizadevanja za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov pošteno porazdelili med sedanjo in prihodnje generacije, kakor tudi med različne države članice EU, da bi v celotni EU čim prej, na stroškovno učinkovit in družbeno pravičen način, dosegli cilj ogljično nevtralnega gospodarstva in družbe. Z dosego tega cilja se Slovenija zavzema za krepitev vseh relevantnih politik, ki zadevajo podnebne spremembe, ki so usmerjene v razvoj inovativnih tehnoloških in drugih rešitev, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva, uspešnemu razvoju evropske družbe ter podnebno in okoljsko prijaznemu jutri.

Ministri so se na zasedanju seznanili tudi z dogovorom o spremembi plinske direktive in s stanjem pogajanj reviziji uredbe o Instrumentu za povezovanje Evrope.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika