Novica

Načrtovana preventivna zaustavitev Nuklearne elektrarne Krško

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Po dveh mesecih stabilnega obratovanja v 28. gorivnem ciklusu bo Nuklearna elektrarna Krško v noči s četrtka 16. na petek 17. julija 2015 po postopnem zmanjševanju moči zaustavljena. Med zaustavitvijo bodo odpravili tehnične motnje, povezane z merilniki temperature primarnega hladila. Ponovna sinhronizacija elektrarne z elektroenergetskim omrežjem je načrtovana v začetku prihodnjega tedna.

Zamenjana bodo tipala temperature merilnega sistema primarnega hladilnega kroga (Foto: NEK).

Pri spremljanju parametrov na sistemu za merjenje temperature primarnega reaktorskega hladila so takoj po remontu NEK zaznali tehnične težave, povezane z elementi, ki zaznavajo temperaturo. Ti z veliko natančnostjo merijo vrednosti v pomembnem delu primarnega sistema in dajejo vhodne podatke za zaščito reaktorja. Gre za motnje merilnega sistema temperature primarnega kroga, ki temelji na direktno vgrajenih tipalih temperature v primarni hladilni krog. Nahajajo se v cevovodu, po katerem se pretaka reaktorsko hladilo. Tipala so se pokazala kot nestabilna, zato jih bodo med zaustavitvijo zamenjali.

 

Za zamenjavo temperaturnih elementov mora biti elektrarna v stanju vroče zaustavitve, primarni reaktorski hladilni sistem pa je potrebno ohladiti na 120 stopinj Celzija (pri polnem obratovanju presega 300 stopinj Celzija). Med vročo zaustavitvijo elektrarne bodo občasno izpuščali paro iz sekundarnega  – klasičnega  –  nejedrskega dela elektrarne, kar bo slišno v okolju. 


Hkrati bodo v elektrarni izvedli dodatne meritve za ugotovitev vzroka odpovedi merilnikov, ki bodo ključni podatek za dolgoročno rešitev in zagotovitev brezhibnega delovanja merilnega sistema. Vgradnjo nadomestnih merilnikov in ostala dela bodo opravile ekipe NEK ob sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Načrtujejo, da bo v začetku prihodnjega tedna elektrarna ponovno obratovala.


Zaustavitev elektrarne je del premišljenega pristopa, s katerim v NEK ves čas zagotavljajo visoko stopnjo jedrske varnosti. Le-ta zahteva, da se na vsa odstopanja nemudoma odzovejo in se držijo natančno določenih postopkov za takšne situacije.

Vir: NEK


© 2012 - 2021 Portal Energetika