Novica

Nadaljevanje terenskih raziskav za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Sredi julija 2014 so na lokaciji Vrbina, kjer bo čez nekaj let zgrajeno odlagališče za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke, ponovno zabrneli vrtalni stroji. ARAO nadaljuje terenske raziskave, ki jih je začel že novembra lani, a so bile zaradi nezagotovljenih finančnih sredstev konec lanskega leta prekinjene.

Foto: ARAO

Pozimi je bila izvrtana najgloblja 160-metrska vrtina, iz katere so bili vzeti vzorci za laboratorijske raziskave in nato na njih narejeni testi. Izvedeno je bilo tudi začetno vrtanje za 90- in 100-metrsko vrtino. Sedaj se dela nadaljujejo. Skupno je predvidena izvedba štirih globokih in ene plitve vrtine ter izvedba geotehniških, geofizikalnih, geokemičnih in hidrogeoloških raziskav ter ustreznih laboratorijskih preiskav. Terenska raziskave bodo predvidoma zaključene novembra 2014.

Namen raziskav je neposredno na predvideni lokaciji odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov, ki je potrjena z državnim prostorskim načrtom, preveriti do sedaj zbrane podatke terenskih raziskav. Podatki bodo uporabljeni za izdelavo projektne dokumentacije in varnostnih analiz za odlagališče in bodo v okviru postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja predstavljeni tudi javnosti.

V letih 2006 in 2009 so bile že izvedene začetne in dopolnilne začetne terenske raziskave, a tedaj na širšem območju lokacije odlagališča. Pridobljeni podatki so bili uporabljeni za izdelavo idejnega projekta odlagališča ter za prvo iteracijo varnostnih analiz. Oboje je bilo uporabljeno v fazi umeščanja odlagališča v prostor. Hidrogeloški monitoring na širšem območju lokacije poteka ves čas.

Vir: ARAO


© 2012 - 2022 Portal Energetika