Novica

Nadaljevanje vzdrževalnih del na 35 kilovoltnem daljnovodu (DV) od Jesenic do Kranjske Gore

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Družba Elektro Gorenjska nadaljuje z vzdrževalnimi deli na 35 kilovoltnem daljnovodu (DV) od Jesenic do Kranjske Gore.

Družba Elektro Gorenjska je pridobila dodatna tolmačenja pristojnih inštitucij, vezanih na  izvajanje posekov na 35 - kilovoltni daljnovodni povezavi od Jesenic do Kranjske Gore. Na podlagi dodatnih pojasnil s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, soglasja Zavoda za varstvo gozdov Slovenije in ogleda Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje pri postopku označevanja za posek predvidene vegetacije na sami lokaciji, družba Elektro Gorenjska lahko nadaljuje z vzdrževalnimi deli na projektu - zamenjavo daljnovodnih stebrov in selektivnim posekom vegetacije, ki bi lahko ogrozila daljnovod.

Vir: Elektro Gorenjska


© 2012 - 2024 Portal Energetika