Novica

Nagradni natečaj za študente 015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo mag. Klemen Potisek se je udeležil zaključne podelitve nagrad natečaja za študente 015, ki je potekal 8. decembra 2015 na GZS. Prireditev je organizirala družba Borzen, d.o.o., ki izvaja program aktivnosti informiranja, ozaveščanja in usposabljanja na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov in uresničevanjem 351. člena EZ-1.

Državni sekretar mag. Klemen Potisek (Foto: BORZEN)

Tovrsten razpis je dobrodošel, da se seznanjamo z dosežki mladih, saj bo trajnostna energetika, tako obnovljivi viri kot učinkovita raba energije, močno zaznamovala njihovo prihodnost. Pred nami in njimi so številni izzivi s tehnološkega, ekonomskega in družbenega vidika, zato je toliko bolj pomembno, da se jih vključi tudi v reševanje realnih vprašanj iz prakse. Od skupnega ravnanja je namreč odvisno, koliko energije bomo v prihodnosti porabili.

S podelitvijo nagrad se je zaključil prvi natečaj za študente za najboljšo raziskovalno nalogo s področja kratkoročnega napovedovanja proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov.

V uvodnem nagovoru je direktor Borzena dr. Karlo Peršolja poudaril, da  se je na natečaj prijavilo 84 študentov iz 15 fakultet, kar kaže na to, da se mladi želijo ter zmorejo vključevati v oblikovanje trajnostne energetike v prihodnosti za to potrebujejo dobre priložnost. Mnenja je, da so zmagovalci vsi, ki so izbrali dovolj poguma ter znanja in so se prijavili na natečaj. Z natečajem za študente so želi doseči večje zavedanje o pomembnosti obnovljivih virov energije pri mlajši populaciji ter predvsem spojiti znanstveno-raziskovalni potencial študentov in aktualne dileme obnovljivih virov ter učinkovite rabe energije, usmerjeno na izzive kratkoročnega napovedovanja proizvodnje razpršenih virov energije, predvsem kjer je prisotna močna eksterna, vremenska komponenta.

Strokovna komisija je naloge ocenjevala po kriterijih celovitosti, praktične uporabnosti in izvirnosti ter nagradila tri zmagovalne naloge, ki so jih študentje tudi predstavili udeležencem. Ob tem so si bili enotni, da je napovedovanje proizvodnje elektrarn na obnovljive vire in naloga natečaja zanje predstavljalo nov strokovni izziv, še posebej pa jih je nagovorilo to, da gre za dejansko življenjsko situacijo.

Srečanje se je zaključilo z okroglo mizo na temo izzivov trajnostne energetike in mladih za prihodnost, o tem, kakšno naj bo okolje, da bo mladim omogočilo razvoj, o perspektivnih področjih energetike, o vključevanju mladih v podjetja in inštitucije na tem področju, o njihovem sodelovanju in pomoči študentom, o povezovanju fakultet in gospodarstva ter o prihodnosti obnovljivih virov. Razprava je pokazala, da je konkretno vključevanje mladih in študentov nujno, kot je tudi prav v trajnostni energetiki za mlade velik zaposlitveni potencial. Najboljši način za napovedovanje trajnostne prihodnosti pa je, da jo tudi mladi soustvarjajo že sedaj.

Več informacij


© 2012 - 2024 Portal Energetika