Novica

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene pogonskih goriv (NMB 95, dizel)

⇒ Energetika ⇒ Cene naftnih derivatov

Vlada Republike Slovenije je na 346. dopisni seji sprejela Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov. Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno za 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) in za dizelsko goriv za obdobje 30 dni.

Zaradi motenj na trgu z naftnimi derivati in velikih nihanj cen, ki niso sezonske narave, se je Vlada RS odločila za ponovno regualcijo cen določenih naftnih derivatov.

Na podlagi Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 ) in v Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00, 17/04) je Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o določitvi cen določenih naftnih derivatov.

Uredba določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno naftnih derivatov, ki za:

  • 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (NMB 95) znaša 1,503 evra/liter;
  • dizelsko gorivo znaša 1,541 evra/liter.

Uredba je v veljavi od 15. marca 2022 in velja 30 dni.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika