Novica

Napoved položaja proizvodnih naprav za leto 2015

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Agencija za energijo je objavila Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2015.

Zakon celovito ureja področje energetike in je strukturiran pregledno, tako da posamezna poglavja predstavljajo zaključeno celoto.

Agencija za energijo je na podlagi Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom (SPTE) na trgu z električno energijo (Ur. l. RS, št. 83/2009 in 94/2011), ki se na podlagi drugega odstavka 554. člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014) uporablja do uveljavitve novega podzakonskega predpisa, pripravila "Napoved položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire in s soproizvodnjo z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo za leto 2015".

V napovedi je določena referenčna cena električne energije in referenčne cene energentov za prihodnje leto, ki se uporabijo za izračun višine obratovalnih podpor ter referenčnih stroškov za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE. Na osnovi referenčne cene električne energije in referenčnih cen energentov, ki so potrebni za proizvodnjo električne energije ter tako vplivajo na višino stroškov proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE, je določen položaj proizvodnih naprav posameznih energetskih tehnologij in velikostnih razredov na trgu z električno energijo.

Referenčne cene za leto 2015 znašajo:

  • električna energija................39,65 EUR/MWh
  • zemeljski plin........................0,2770 EUR/Sm3
  • lesna biomasa......................57,15 EUR/t
  • substrat koruzne silaže..........31,33 EUR/t

 

Povezani dokumenti:


Vir: Agencija za energijo


© 2012 - 2024 Portal Energetika